Burgemeester Ludwig Vandenhove over het woonbeleid in Sint-Truiden

In de februari-editie van de Aktimmo-krant interviewde zaakvoerder Stefan Vanweddingen burgemeester Ludwig Vandenhove over het woonbeleid in Sint-Truiden.
U vindt het integrale interview hieronder.


Interview met de heer
Ludwig Vandenhove/>, sedert 1 januari 1995 burgemeester van Sint-Truiden, federaal volksvertegenwoordiger van 1999 tot 2003 en sedert 2003 senator en lid van het sp.a-partijbureau.

Een beschouwing over de reeds gerealiseerde ontwikkelingen in de stad Sint-Truiden en de uitdagingen voor de net gestarte beleidstermijn van zes jaren.


Ik herinner mij dat u bij de start van uw mandaat als burgemeester destijds stelde dat een stad leiden moeilijker is dan een middelgroot tot groot bedrijf. Is deze mening bevestigd of ondertussen gewijzigd?

Ik kan alleen maar bevestigen dat mijn inschatting destijds zeer correct was en blijft daar ik moet rekening houden met meer factoren waarop ik als politicus geen impact heb doch medebepalend zijn voor de resultaten. Een ondernemer kiest bijvoorbeeld zelf zijn personeel terwijl een burgemeester moet werken met de mensen, die hij niet zelf aanwerft. Ik moet alzo meer wikken en wegen wie optimaal op welke positie wordt ingezet om onze klanten, de inwoners van Sint-Truiden, de dienstverlening te bieden waar ze recht op hebben.
Ik nodig graag alle privé-ondernemers uit om eens een week burgemeester in mijn plaats te komen spelen.

In bedrijven worden doelen gesteld, welke zijn uw doelen voor 2012?

In 1995 waren wij baanbrekend met de opstart van city-marketing, een logo voor de stad, de uitbouw van een dynamische dienst van toerisme die de stad ging verkopen, het opzetten van tal van evenementen (VTM-parade, Donna op de markt, de zomerevenementen, …), kortom het ombuigen van de slogan ‘een ras apart‘ naar ‘een stad apart‘, kortom we zijn niet neutraal kunnen starten maar hebben een negatief beeld moeten ombuigen in een positief beeld.

Vandaar dan ook mijn ambitie om het beleid door te trekken en deze termijn meer dan ooit de vruchten te plukken van 12 jaar hard werken en tegen 2012 meer dan 40.000 inwoners te verwelkomen in Sint-Truiden.

Al deze acties geven naambekendheid aan Sint-Truiden en we merken ook dat meerdere mensen van buitenuit Sint-Truiden ontdekken. Ze worden aangetrokken door een evenement, ze zijn aangenaam verrast dat het product Sint-Truiden meer te bieden heeft dan ze hadden gedacht, ze komen meermaals op bezoek en sommigen komen er zich zelfs vestigen.

Als u zegt ‘vestigen’ dan betekent dat ook ruimte bieden om te vestigen en een ruimtelijk beleid, hoe positioneert Sint-Truiden zich aldaar?

Met enige fierheid kan ik stellen dat Sint-Truiden de beste leerling van de klas was en als eerste haar structuurplan Vlaanderen klaar had, waarbij Sint-Truiden ingekleurd wordt als ‘structuurondersteunend kleinstedelijk gebied‘.

De eerlijkheid gebied mij om te stellen dat heel wat bouwheren en ontwikkelaars niet altijd even gelukkig zijn met de snelheid waarmede Sint-Truiden het structuurplan heeft ingevoerd.

Als reeds aangehaald, een beleid uitzetten en uitvoeren impliceert ‘vooruit denken‘ waarbij het algemene belang primeert op het individuele belang en iedereen vindt het algemene belang prima zolang het haar of zijn individueel belang niet raakt maar helaas kunt ge geen lekkere omelet maken zonder de eieren te breken.

Haspengouw is en wordt nog meer een sterke merknaam en Sint-Truiden is naar mijn aanvoelen de belangrijkste stad in Haspengouw, hoe gaan we dat vrijwaren voor de toekomst?

We moeten durven kiezen, een beleid voeren is altijd kiezen, het beschermen van onze hoogstamboomgaarden past daar bijvoorbeeld in, om het specifieke van de regio te vrijwaren. Het zijn bakens in het landschap die we niet mogen opofferen om resultaten op korte termijn te boeken en de lange termijnvisie overboord gooien.

Het product ‘Sint-Truiden‘ is ‘wonen op de buiten en toch op 10 minuten van de Grote Markt‘. Sint-Truiden is in oppervlakte de grootste stad van Limburg , als het op belastingen aankomt is dat een nadeel want wij moeten een zeer groot terrein onderhouden (wegen, groen) doch naar woonkwaliteit is het een groot voordeel.

Een zeer belangrijk aandachtspunt is dat we ons niet mogen afsluiten integendeel we moet ‘open‘ zijn in ruimte en in geest.

Mag ik u vragen u nader te verklaren?

De geschiedenis leert dat regio’s, steden, culturen van opperste bloei afglijden naar verval indien ze zich afsluiten. Het afsluiten is een menselijke reflex, behouden wat men heeft en niet te zeer willen delen. Iedereen kijkt vandaag naar China maar daar gebeurt niets nieuw. China was een zeer ontwikkelde regio en cultuur lang vooraleer Europa zich ontwikkelde. China sluit zich af van de wereld en gaat in verval. Vandaag staat China open voor de wereld en werkt zich verder op. De voorbeelden zijn legio, denken we bijvoorbeeld ook maar aan de periode van de Renaissance in Italië.

Vandaar wij moeten ons durven openstellen op onze schaal en dan zal Sint-Truiden zich sterk kunnen positioneren naar de ons omringende steden als daar zijn Tongeren, Diest, Tienen, …

Openheid brengt ook prijsevoluties met zich mee. Zal Sint-Truiden betaalbaar blijven voor iedereen?

We merken dat Sint-Truiden tal van medioren (50-plussers) aantrekt naar de appartementen in het centrum. Door deze beweging komen er woningen in de randgemeenten vrij die aangekocht worden door de jongere en minder jonge gezinnen.

Ik merk in mijn contacten met de bevolking dat we in een krappe en dure woningmarkt zitten. Vroeger kwamen eigenaars op mijn zitdagen vragen om hun panden aan te bieden aan huurders gesteund door het OCMW vandaag willen diezelfde eigenaars liever geen huurders met OCMW-steun.

Mensen die steun kunnen gebruiken zijn zeker niet enkel terug te brengen tot asielzoekers of vreemdelingen. Er zijn steeds meer Truienaars die door omstandigheden, alleenstaande moeder, echtscheiding, werkloosheid, …geschaad worden in hun recht op wonen.

We moeten werken aan projecten in de stad die tevens ruimte bieden voor sociale koopwoningen en sociale huurwoningen. Dit is in het belang van iedere Truienaar, rijk of arm, want de waarde van een stad wordt bepaald door het totaalbeeld. We moeten voorkomen dat er zich ghetto’s zouden vormen waar huisjesmelkers het voor het zeggen krijgen.

Openheid veronderstelt ook bereikbaarheid, ontsluiting?  

We moeten blijven ijveren voor een betere ontsluiting van Sint-Truiden, maar we moeten ook realistisch zijn. Wie gaat het klaar spelen om bijvoorbeeld 15 km/> te onteigenen?
Neen, we moeten ook durven inventief zijn en bijvoorbeeld een reglementering uitwerken waarbij tijdens bepaalde piekuren geen landbouwvoertuigen (mits financiële compensaties) op de verbindingswegen naar de E-40 kunnen.
Anderzijds is de mindere ontsluiting vandaag onze buffer voor de rust die we nog genieten, spreek er maar eens over met de mensen in de rand van Brussel, Mechelen, Leuven, Antwerpen, …
Wie zegt dat de auto koning is en blijft als transportmiddel?

Mijnheer de burgemeester, bedankt voor dit ‘open’ interview en mag ik besluiten:
‘Sint-Truiden moet durven verder werken aan een ‘open stad’’ .