Limburg

Kerkraden van Sint-Truiden komen samen!

Op initiatief van burgemeester Ludwig Vandenhove zijn op maandag 5 februari 2007 een aantal vertegenwoordigers van alle kerkraden van Sint-Truiden, en de leden van het centrale kerkbestuur, samengekomen.

Proficiat aan de fruittelers!

Uit cijfers van de sociale inspectie blijkt dat er in de fruitsector minder en minder aan zwartwerk wordt gedaan, in tegenstelling tot de horecasector.
De helft van de horeca werkt met zwartwerkers, in de bouw- en fruitsector ligt het percentage op ongeveer 10% inbreuken inzake zwartwerkers, illegalen of werklozen.

Ludwig Vandenhove spreker op debat voor jongeren rond dierenwelzijn

Op dinsdag 6 februari 2007 organiseerde de Unie van Vrijzinnige Verenigingen een debat over dierenwelzijn voor jongeren. 

1250 leerlingen volgen verkeersles in het verkeerspark!

De lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken heeft in haar zonaal veiligheidsplan altijd al de verkeersproblematiek als een belangrijk veiligheidspunt ingeschreven. Teneinde op preventief vlak aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid voor de leerlingen, wordt onder andere, naast talrijke andere acties, gedurende 6 weken een onderricht gegeven aan 1250 leerlingen binnen de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Verdraagzaamheid, verdraagzaamheid, verdraagzaamheid!!!

In de nieuwjaarstoespraak voor de officiële organen op zondag 28 januari 2007 sneed burgemeester - senator
Ludwig Vandenhove/> heel wat punten aan: de internationale situatie, het zinloos geweld dat ons land het laatste jaar gekend heeft, de nieuwigheid van het afspiegelingscollege in Sint-Truiden, de beleidsnota 2007, maar vooral een oproep tot meer verdraagzaamheid.

Geen (concurrentie)strijd tussen Limburgse winkelsteden!

Toen tijdens de verkiezingscampagne een aantal steden en/of private handelaars bepaalde initiatieven genomen hebben, heeft burgemeester Ludwig Vandenhove altijd gepleit voor de nodige rust en sereniteit.
Laten we eerst toeristen en klanten naar Limburg halen en laten we dan bekijken hoe elke stad en/of gemeente aan haar of zijn trekken komt.
Ook, nu de verkiezingskoorts voorbij is, blijft burgemeester Ludwig Vandenhove bij dit standpunt.

10 Limburgse gemeenten hebben schepen voor dierenwelzijn!

In 10 Limburgse gemeenten is in het nieuwe college van burgemeester en schepenen een schepen specifiek bevoegd voor dierenwelzijn. ‘Dat is een stap vooruit voor het dierenwelzijnsbeleid’, vindt sp.a-burgemeester Ludwig Vandenhove. In een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael stelt hij voor om via een omzendbrief ook de installatie van een dierenpolitie in alle politiezones aan te moedigen.

10 Limburgse gemeenten hebben schepen voor dierenwelzijn!

In 10 Limburgse gemeenten is in het nieuwe college van burgemeester en schepenen een schepen specifiek bevoegd voor dierenwelzijn. ‘Dat is een stap vooruit voor het dierenwelzijnsbeleid’, vindt sp.a-burgemeester Ludwig Vandenhove. In een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael stelt hij voor om via een omzendbrief ook de installatie van een dierenpolitie in alle politiezones aan te moedigen.

Civiele bescherming au serieux nemen!

Dit zei burgemeester - senator
Ludwig Vandenhove/> tijdens de officiële ontvangst van de civiele bescherming op het stadhuis van Sint-Truiden naar aanleiding van hun 50-jarig bestaan.

Stad Sint-Truiden ondertekent motorcharter!

Op zaterdag 16 december 2006 hebben de V.Z.W. Motorcycle Action Group Belgium (MAG) en de stad Sint-Truiden een motorcharter ondertekend.
Hiermee verbindt de stad Sint-Truiden zich om in de toekomst nog meer rekening te houden met motorrijders in het verkeersbeleid en bij openbare werken.

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg