Limburg

Groene warmte uit ons landschap

In Bocholt zal een eerste pilootproject gerealiseerd worden waarbij een lokale biomassamarkt de plaatselijke scholengroep van warmte zal voorzien.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove liet op woensdag 20 februari 2013 dit project goedkeuren door de bestendige deputatie en in het najaar zal de installatie gebouwd en de coöperatieve opgericht zijn.

 

Tags:

Educatief Natuurbeheer is belangrijk

“Educatief natuurbeheer is belangrijk”, zei gedeputeerde voor milieu en natuur Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de voorstelling van het natuurbeheerspel (voor 18- tot 14-jarigen) op zondag 10 februari 2013 in het bezoekerscentrum De Watersnip te Koersel-Beringen.
Voor oudere jongeren is er een heuse natuurontdekkingstocht met allerlei natuuronderzoekjes.

Tags:

‘Steenkoolontginning in Limburg: Kans of risico?’

‘Steenkoolontginning in Limburg: Kans of risico?’ was de titel van een debat dat door Vormingsplus Limburg op dinsdag 22 januari 2013 georganiseerd werd in het casino van Houthalen-Helchteren.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was één van de deelnemers.

Tags:

Zo hou je ongewenste gasten buiten!

‘Zo hou je ongewenste gasten buiten!’ is de titel van een brochure, die de provincie Limburg uitgegeven heeft met allerlei tips rond diefstalpreventie.

Inbraken kunnen alleen maar aangepakt worden via een integrale aanpak”, zegt gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove.

“Momenteel werkt de provincie Limburg aan zo een globaal plan. Ook hier zal preventie een essentieel onderdeel van vormen.”

Tags:

Een goed signaal!

De bestendige deputatie van Limburg heeft op woensdag 5 februari 2013 unaniem beslist om de komende jaren 50 miljoen EUR in te zetten in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg (SALK).

“Een goede zaak”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Als sp.a hebben we hier sterk op aangedrongen.”

“Ik hoop dat de andere beleidsniveaus - Europees, federaal en Vlaams - nu eendrachtig hetzelfde signaal geven.”

Tags:

Projecten Milieuzorg op School (MOS) moeten blijven!

“De MOS-projecten moeten blijven.”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordiger  Els Robeyns en Limburgs gedeputeerde voor milieu en natuur Ludwig Vandenhove.

 

Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Philip Muyters overweegt om het samenwerkingsverband tussen het Vlaamse Gewest, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie niet te verlengen voor 6 jaar (was tot nu toe het geval), maar slechts voor 3 jaar.

MOS is een milieuzorgproject voor het basis- en secundair onderwijs en is een wezenlijk aspect geworden in de schoolcultuur.

Tags:

Ludwig Vandenhove in Limburg Vandaag

Limburg Vandaag is een nieuw duidingsprogramma van TV Limburg (TVL) met Luc Moons als presentator.

In de eerste uitzending waren Eric Donckier, chef politieke redactie bij Het Belang van Limburg, en Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor provincie Limburg de gasten.

Limburg Vandaag staat van dinsdag tot en met vrijdag stil bij de brede actualiteit in de provincie Limburg en heeft de ambitie om de waan van de dag te overstijgen in het snelle internettijdperk door nieuwsfeiten te duiden en kritisch te benaderen, studiogasten uit te nodigen en achtergrondreportages te brengen.

Het duidingsprogramma moet uitgroeien tot een magazine op maat voor de kritische Limburger, die graag wil vernemen wat er gebeurt en vooral waarom iets gebeurt in de regio, waar zij of hij leeft.

Limburg Vandaag zal dagelijks, van dinsdag tot en met vrijdag, gemaakt door de journalisten van de TVL Nieuwsredactie en gaat omstreeks 18u45 op antenne, aansluitend op het TVL Nieuws van 18u30.

Tags:

Plant van Hier

Gedeputeerde voor leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove plantte op maandag 4 februari 2013 de eerste haag bij landbouwer en fruitteler Yvan Verhemeldonck in Halen in het kader van het project ‘Plant van Hier’.

Het betrokken bedrijf is sedert enkele jaren een bedrijf in omschakeling, dat wil zeggen op weg naar 100% bioteelt.

 

Tags:

Omgevingsvergunning: ja, maar!

De omgevingsvergunning is een nieuw vergunningensysteem dat de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning wil integreren in één besluit.

Dit moet op het terrein tot een eenvoudigere, meer efficiënte en vooral snellere vergunningsverlening leiden.

 

Allemaal goed en wel”, zegt gedeputeerde van leefmilieu Ludwig Vandenhove, “maar wat gaat dit in de praktijk geven?”.

Tags:

Nieuwjaarsrecepties!

“Zoals elk jaar probeer ik op zoveel mogelijk nieuwjaarsrecepties aanwezig te zijn. Als politicus vind ik het nu éénmaal belangrijk om tussen de mensen te zijn”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Ik hou eraan, als ik een provinciaal en/of nationaal mandaat heb, om de voorkeur te geven aan recepties van de eigen partij sp.a en de eigen vakbond Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV).  Provinciale en nationale mandatarissen hebben immers een voorbeeldrol om de afdelingen zoveel mogelijk te ondersteunen. Dat betekent natuurlijk dat ik deze maand iets minder in Sint-Truiden geweest ben.

Hier vindt u enkele foto’s, onder andere met een aantal vakbondsmilitanten en vooral met goede, oude copain Jean Theunis van Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) Spoor en van de nieuwjaarsreceptie van PROgenk samen met nationaal sp.a-ondervoorzitter en 1ste schepen van Genk, Joke Quintens, en schepen Angelo Bruno.   

Zie onder andere ‘Nieuwjaarsreceptie sp.a Sint-Truiden’ van 2 januari 2013 en ‘Onder de mensen (blijven)’ van 10 januari 2013 op deze website.

Tags:

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg