Limburg

Project ‘BLOESEMLINT tussen mens en landschap’ van start

Groepsfoto

Op vrijdag 18 januari 2013 werd symbolisch de eerste hoogstamboomgaard - een vriendenboomgaard - aangeplant op de site ‘Plateau van Caestert’ in Riemst in het kader van het project ‘BLOESEMLINT tussen mens en landschap’ dat past in de kandidatuurstelling ‘Maastricht Culturele Hoofdstad 2018’.

 

Gedeputeerde voor natuur Ludwig Vandenhove was één van de sprekers.

 

“Als kersvers gedeputeerde voor natuur ben ik nog aan ‘het studeren’.

Ik vind het goed dat politici regelmatig andere, nieuwe bevoegdheden krijgen.

Dit is een uitdaging.

 

Tags:

Verdere fusies van gemeenten?

“Neen, ik ben geen voorstander van de verdere fusies van gemeenten, wel van een doorgedreven samenwerking.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

“Met de financiële problemen, waarmee gemeenten en steden te kampen hebben, gaan er steeds meer stemmen op opnieuw fusieoperaties door te voeren.

 

Ik vind dat er (nog) meer intergemeentelijke samenwerking moet komen, maar colleges van burgemeester en schepenen en gemeenteraden moeten afzonderlijk kunnen blijven functioneren.

 

Democratie en politiek dichtbij de bevolking mogen geld kosten.”

 

Zie onder andere de teksten ‘Verdere samenwerking tussen politiezones is nuttig en nodig’ van 17 mei 2012, ‘Dorpsscholen blijven belangrijk’ van 17 juni 2012 en ‘Samenwerken, ook qua cameragebruik!’ van 6 november 2012 op deze website. 

 

Tags:

Ontslagen werknemers van Ford Genk en toeleveranciers staan voorop

Persconferentie

 

“Er wordt veel gepraat over allerlei maatregelen om de gevolgen van de aangekondigde sluiting van Ford Genk, de toeleveranciers en andere Limburgse bedrijven op te vangen.

Allemaal goed en wel, maar de ontslagen werknemers staan voorop.”, zegt sp.a-gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

De arbeiders van Ford Genk en de toeleveranciers moeten voor alles goede en dezelfde ontslagvoorwaarden krijgen.

Als dat opgelost is, kan er gedacht worden aan andere maatregelen, die uiteraard moeten gefocust worden op die gebieden en gemeenten, die het hardst getroffen worden, maar heel Limburg moet hierbij in ogenschouw genomen worden.

De Limburgse gemeenten en steden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.”

Tags:

In elke gemeente een schepen van armoede

“Ik sta achter het voorstel van Vlaams viceminister-president en bevoegd voor innovatie, overheidsinvesteringen, media en armoedebestrijding Ingrid Lieten om in elke gemeente/stad een schepen van armoede aan te duiden.

Het is de ideale gelegenheid om meer aandacht te krijgen voor de groep van personen, die het minder goed heeft en die het spijtig genoeg steeds maar toeneemt”, zegt gedeputeerde Vandenhove.

“Gemeenten en steden staan als beleidsniveau het dichtst bij de burger.”

Tags:

Aandacht voor duurzaamheid, milieu en natuur in de verdere economische ontwikkeling van Limburg

 

“In de plannen, die uitgetekend worden in Limburg na de vele bedrijfssluitingen met Ford Genk en de diverse toeleveranciers voorop, moet er ook  aandacht zijn voor duurzaamheid, milieu en natuur.”, aldus bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Tags:

Nieuwsbrief Limburgse Natuurgidsen

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove prijkt in de nieuwsbrief van de Limburgse Natuurgidsen.

 

Tags:

“Geef hen morgen hun dagelijks brood.”

“Hoe wereldvreemd kunnen sommige ondernemersorganisaties zijn?”, vraagt  gedeputeerde Ludwig Vandenhove zich af naar aanleiding van de jaarlijkse Invivitito van Voka - Kamer van Koophandel  Limburg.

“Ik ontken niet dat er een probleem is qua hoge loonkosten in België, maar er zijn nog veel andere problemen, waar werkgeversorganisaties blijkbaar nooit iets over zeggen, zoals het toenemende armoedeprobleem en het gegeven dat België blijkbaar een aantrekkelijk belastingsparadijs is zelfs in die mate dat rijke buitenlanders Belg willen worden.

Het is niet ernstig om de zaken zo éénzijdig voor te stellen.

Voor mij is die plaat van  te hoge loonkosten echt afgezaagd.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Tags:

Provincies met klimaatneutrale ambities nemen een voorbeeld aan Limburg

: foto van Ludwig Vandenhove, gedeputeerde provincie Limburg, en Thérèse Mahy, gedeputeerde provincie Luxemburg

 

Gedeputeerde Thérèse Mahy van provincie Luxemburg bracht gisteren en werkbezoek aan collega-gedeputeerde Ludwig Vandenhove om kennis te maken met het klimaatneutraal beleid van de provincie Limburg.

“Er werd afgesproken dat wij voor het groot verlof een terugbezoek zullen brengen om onder andere te kijken naar mogelijkheden om via onze Limburgse bossen nog meer CO2 te besparen.

De provincie Luxemburg bezit in België het grootste aantal hectaren bos, de provincie Limburg heeft het grootst aantal bossen (51.799,68 ha) in Vlaanderen.”, alzo Ludwig Vandenhove.

Nog veel uitdagingen!

“Er zijn nog veel uitdagingen op het vlak van natuur en milieu voor de provincie Limburg.”, zegt gedeputeerde Ludwig  Vandenhove in zijn voorwoord van het driemaandelijks tijdschrift van Milieu & Natuur (*).

“Vermits dit nummer in druk moest enkele dagen nadat ik aangesteld was als bestendig gedeputeerde heb ik enkel mijn goedkeuring voor de publicatie van dit voorwoord gegeven en het niet zelf geschreven.

Het is mijn gewoonte om, in tegenstelling tot heel wat andere politici, elk voorwoord zelf te schrijven.”

Tags:

Eerste exemplaar nieuw ‘DÛBOEK 2010 - 2012’ voor Ludwig Vandenhove

Op vrijdag 14 december 2012 kreeg gedeputeerde Ludwig Vandenhove het eerste exemplaar van het nieuw ‘DÛBOEK 2010 -2012’ overhandigd.

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg