Limburg

PLOT: partner voor de privé–sector

“Het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) moet nog meer en nauwer samenwerken met de private sector.”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove in een interview met ‘Het Belang van Limburg’ (1).

2 milieuvergunningen in Kortessem geweigerd

“Op mijn voorstel heeft de deputatie op donderdag 14 maart 2013 beslist om de milieuvergunningen voor 2 nieuwe pluimveebedrijven in Kortessem, 1 voor het houden van opfokpoeljen voor legkippen  en 1 voor het houden van slachtkippen af te keuren.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.
Voordien had de gemeente Kortessem al negatief advies gegeven na heel  wat kritiek van de buurt.

Tags:

Het gaat over religie!

“Er bestaan in de publieke opinie, bewust of onbewust, veel misverstanden rond de erkenning en de financiering van moskeeën.”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig  Vandenhove.
“Dit heeft ongetwijfeld te maken met heel wat internationale politieke situaties, zoals momenteel in Syrië.”

Geloofsovertuigingen en religies hebben in België/Vlaanderen recht op een (zekere) financiering van overheidswege. Ook het provinciale niveau heeft hierin een bepaalde financiële verantwoordelijkheid (1). Zo zijn er recent 2 nieuwe Islamitische gemeenschappen erkend.

 

Earth Hour

“We moeten de begrippen duurzaam beleid, CO2-neutraliteit, etc. in de Dorpsstraat brengen bij de gewone burger.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.

“Alle initiatieven moeten hiertoe gebruikt worden, zoals Earth Hour op zaterdag 23 maart 2013.
Ik roep iedereen op om de boodschap te verspreiden en hieraan deel te nemen.”

GAIA op bezoek bij Limburgse sp.a-gedeputeerden

Op maandag 11 maart 2013 brachten directeur Ann Degreef en voorzitter Michel Vandenbosch van dierenrechtenorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) een bezoek aan de Limburgse  sp.a-gedeputeerden.

Tags:

Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg

Het ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg’ is opnieuw gelanceerd.
Het gaat om een initiatief van Voka - Kamer van Koophandel Limburg en de provincie Limburg.

De overheid moet snel milieu- en andere vergunningen afleveren, moet instrumenten inzetten om ze te ‘handhaven’, maar moet tevens bedrijven, die het goed doen op dat vlak, belonen en als voorbeeld stellen voor andere ondernemingen.
Precies  binnen dat laatste gegeven, past deze campagne.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.

Tags:

Oegandese gast op bezoek bij Ludwig Vandenhove

In het kader van het project 'gastgemeenschap' van Broederlijk Delen heeft het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO) Tongeren van 26 februari tot en met 4 maart 2013 een gast uit Oeganda op bezoek gekregen.
Thaddeo Tibassiima Kahigwa werkt voor een partnerorganisatie van Broederlijk Delen en kreeg door het bijwonen van lessen en enkele uitstappen naar landbouwbedrijven gedurende deze week heel wat informatie mee over de werking van de school. Daarnaast bracht Thaddeo zijn verhaal naar de leerlingen toe, zodat er een echte uitwisseling ontstond.
Tijdens zijn kennismakingsronde met de provincie Limburg bracht hij onder andere een bezoek aan het provinciehuis, Universiteitslaan 1 te Hasselt, op vrijdag 1 maart 2013.

Tags:

Award Duurzaam Bouwen

Op maandag 4 maart 2013 reikte gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove de Award Duurzaam Bouwen 2013 uit.
Deze award kadert in het streven naar CO2-neutraliteit van de provincie Limburg.

“Met de vzw Dubolimburg kunnen burgers en bedrijven terugvallen op een organisatie die hen informeert, adviseert en begeleidt op het gebied van duurzaam bouwen.”, zegt Ludwig Vandenhove, tevens voorzitter van Dubolimburg.

Tags:

Afslanking werkwinkels: hoe is het mogelijk?

“Besparen!
Ik ben dat woord kotsbeu.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Zelfs een aantal vooraanstaande economisten hebben deze week aan de alarmbel getrokken inzake de economische gevolgen, ook op lange termijn (1).
Nu is het weer de beurt aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) met de afbouw van een aantal werkwinkels.
Alleen al in Limburg gaan er 6 werkwinkels dicht (2).

Tags:

Provincie Limburg slaat handen in elkaar met gemeenten en steden!

“Als provincie Limburg moeten we Limburgse gemeenten en steden zeker ondersteunen. Ik sta volledig achter het voorstel van burgemeester van Lommel en federaal volksvertegenwoordiger Peter Vanvelthoven om zoveel mogelijk aankopen voor Limburgse gemeenten en steden gezamenlijk te organiseren (1). Maar er zijn nog heel wat andere mogelijkheden tot samenwerking tussen de gemeenten en steden, en de provincie.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Tags:

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg