Limburg

Dit is echt een verkiezingsstunt!

Herman Schueremans is welkom in Sint-Truiden, maar wij zouden het nu wel eindelijk willen weten!

Politieke spelletjes!

Zo omschrijft burgemeester Ludwig Vandenhove het afkeuren van de begroting van de stad Sint-Truiden door CD&V en Open VLD tijdens de gemeenteraad van dinsdag 31 januari 2012.

"Ja, er moet een nieuwe sporthal komen."

Dat zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove/>.

‘Laat je niet in de zak zetten!’

Als we burgers op hun gedrag en hun eigen verantwoordelijkheden willen aanspreken, komt het erop neer om telkens opnieuw dezelfde boodschap te herhalen, liefst op een zo origineel mogelijke manier. Zo blijft de aandacht getrokken!

Opnieuw lijsttrekker

Onder deze titel verscheen in De Weekkrant onder de rubriek ‘Portret achter het nieuws’ van woensdag 1 februari 2012 een interview met burgemeester Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.

Registratiekantoor Sint-Truiden blijft open

“Via een informele, maar goede bron, had ik in oktober 2010 al vernomen dat de federale overheidsdienst (FOD) Financiën overwoog om de diensten, die nu gevestigd zijn in Sint-Truiden uiterlijk in 2014 te verhuizen naar andere locaties in Limburg.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Debat ten gronde over de financiering van gemeenten en steden

“Ik pleit voor een debat ten gronde, waarbij de financiering van gemeenten en steden structureel wordt geregeld vanuit de Vlaamse regering. Deze visie is ook ingegeven vanuit een democratische bekommernis. Immers, de burger heeft het meest vertrouwen in het gemeentelijke bestuursniveau.”

Sint-Truidense jeugddienst sjoemelt niet!

“De waarheid heeft haar rechten en als er onwaarheden verteld worden door bepaalde politici, moeten deze rechtgezet worden.
Ondanks ons aandringen, heeft Het Belang van Limburg dat tot op heden dat niet gedaan.
Waar is de objectiviteit van de media gebleven?”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

"Niet alle politiemensen zijn 'geldwolven'!"

Dat zei Ludwig Vandenhove, burgemeester en tevens voorzitter van het politiecollege en de politieraad, onder andere tijdens de officiële nieuwjaarsreceptie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op vrijdag 27 januari 2012.

Sint-Truiden: 5 900 m² zonnepanelen

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Sint-Truiden en de stad Sint-Truiden stellen 5 900 m²/> daken ter beschikking voor het opwekken van zonne-energie.

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg