Limburg

Debat ten gronde over de financiering van gemeenten en steden

“Ik pleit voor een debat ten gronde, waarbij de financiering van gemeenten en steden structureel wordt geregeld vanuit de Vlaamse regering. Deze visie is ook ingegeven vanuit een democratische bekommernis. Immers, de burger heeft het meest vertrouwen in het gemeentelijke bestuursniveau.”

Sint-Truidense jeugddienst sjoemelt niet!

“De waarheid heeft haar rechten en als er onwaarheden verteld worden door bepaalde politici, moeten deze rechtgezet worden.
Ondanks ons aandringen, heeft Het Belang van Limburg dat tot op heden dat niet gedaan.
Waar is de objectiviteit van de media gebleven?”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

"Niet alle politiemensen zijn 'geldwolven'!"

Dat zei Ludwig Vandenhove, burgemeester en tevens voorzitter van het politiecollege en de politieraad, onder andere tijdens de officiële nieuwjaarsreceptie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op vrijdag 27 januari 2012.

Sint-Truiden: 5 900 m² zonnepanelen

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Sint-Truiden en de stad Sint-Truiden stellen 5 900 m²/> daken ter beschikking voor het opwekken van zonne-energie.

Buurt en sp.a krijgen gelijk!

De Raad van State heeft op donderdag 1 december 2011 de milieuvergunningsaanvraag voor de uitbreiding van het bedrijf Vanlangenaeker Fruit in de Planterijstraat in Gorsem (Sint -Truiden) vernietigd.

Automatische nummerplaatherkenning voor lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft een nieuw type van automatische nummerplaatherkenning (ANPR) aangekocht en geïnstalleerd op een nieuwe combi.

Voorstelling huwelijksgeschenken voor 2011!

Op zaterdag 7 januari 2012 om 10.45 uur huwden in de abdijsite van Sint-Truiden mevrouw Agnieszka Zgórska en de heer Dirk Ghijsens.
Zij waren het eerste huwelijk in het nieuwe jaar.

Ludwig Vandenhove voor de 5e keer sp.a-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen

Burgemeester Ludwig Vandenhove zal voor de 5e keer op rij de lijst trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 in/> Sint-Truiden. Ook stelt hij zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap bij de provincieraadsverkiezingen.

Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester Ludwig Vandenhove schrijft telkens een voorwoord dat u hier kan lezen.

Zo hoort u het ook eens van een ander!

“Ik pleit al jaren voor de organisatie van een dierenpolitie in elke politiezone en/of gemeente/stad.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.
“De stad Sint-Truiden richtte in 2002 de eerste dierenpolitie in België op.”

Pagina's

Abonneer op RSS - Limburg