Limburg

Sint-Truiden werkt aan het veiligste station van Vlaanderen

Onder deze titel verscheen een artikel in het tijdschrift ‘Politiejournaal’ (Uitgeverij Politeia, nr. 2, februari 2010) van de hand van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Geld gerechtsdeurwaarders moet naar de lokale politiezones komen!

“Enkele weken geleden heb ik een overzicht gepresenteerd van de talrijke aanbevelingen die het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (het zogeheten comité P) jaarlijks doet en waarmee weinig of geen rekening mee gehouden wordt door de bevoegde ministers.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Opleidingen politiepersoneel moeten integraler!

Onder deze titel verscheen een artikel in het tijdschrift ‘Politiejournaal’ (Uitgeverij Politeia, nr. 2, februari 2010) van de hand van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

‘Wat na Kopenhagen?’

‘Wat na Kopenhagen?’ was de titel van een debat dat op woensdag 24 februari 2010 plaatsvond in de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en waaraan burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deelnam namens sp.a.

Bellen met gsm kan goedkoper!

Op 4 maart 2010 lanceerde sp.a een sms-actie met als doel de telefoonrekeningen te verlagen.
Met een sms-petitie en bijbehorende campagne promootten ook de Limburgse parlementairen ‘s morgens het voorstel in de stations van Genk, Lommel, Sint-Truiden, Schulen en Tongeren.

Defensie rekent zich rijk

Onder deze titel is er een bijdrage verschenen in ‘Knack’ van woensdag 24 februari 2010, waarin ook burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in zijn functie als voorzitter van van de commissie voor Landsverdediging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers uitgebreid aan het woord komt.

Stormweer: beslissen!

“Stormweer zoals op zondag 28 februari 2010 is voor veiligheidsdiensten en voor een burgemeester als hoofd van de veiligheid zeker niet het gemakkelijkste moment.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het zijn momenten waarop vele instanties en personen naar je kijken, maar waar je uiteindelijk alleen en zelf bepaalde beslissingen moet nemen.”

Sint-Truiden als voorbeeld van (een) veilig(e)ste stationsomgeving!

Op dinsdag 9 februari 2010 vond in Brussel ‘Security Day 2010’/> plaats rond ‘De geïntegreerde aanpak van veiligheid op het openbaar vervoer’ in een organisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Holding.

Politie kan elke schijn van partijdigheid missen!

Bijna twee weken geleden lekte uit dat in het onderzoek naar de moord op Annick Van Uytsel mogelijk fouten zijn gemaakt.
De federale politie duidde onmiddellijk iemand intern aan om te bekijken waarom een ernstig spoor dat naar Ronald Janssen had kunnen lijden onbenut is gebleven.
De politie kan elke schijn van partijdigheid missen!

De maatschappij wordt elke dag meer onverdraagzaam!

"De maatschappij wordt elke dag meer onverdraagzaam!", zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> naar aanleiding van een recent gebeuren op het containerpark van Sint-Truiden.

Pagina's

Abonneer op RSS - Limburg