Nationaal

Sociaal beleid...het moeten niet altijd gro(o)t(s)e projecten zijn!

‘Sociaal’ moet als een rode draad doorheen het ganse beleid van een gemeente/stad lopen en het moet hierbij niet altijd gaan om gro(o)t(s)e projecten.
De sp.a heeft hier in Sint-Truiden permanent aandacht voor.

Solidariteit, solidariteit en nog eens solidariteit!

Dit was de rode draad doorheen de nieuwjaarstoespraak van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voor het stadspersoneel van de stad Sint-Truiden op vrijdag 2 januari 2009.

3000 Kinderwensen!

Kinderen hebben altijd iets te vertellen vanuit hun eenvoud en oprecht gevoel. Kinderverhalen weerspiegelen dikwijls hun onmiddellijke leefwereld(en).
Volwassenen moeten hiervoor aandacht hebben en kunnen er vooral veel uit leren.

Toeristische gids 2009 stad Sint-Truiden is er!

De toeristische gids van de stad Sint-Truiden is er.
Elke Truienaar vindt ze in de brievenbus.

Asielcentrum Bevingen 10 jaar open!

“23 december 1998: 10 jaar geleden kwamen de eerste asielzoekers toe in Bevingen op het voormalige militaire domein in een (‘het’) asielcentrum.”

Sint-Truiden steunt Debbie Vaes!

Truiense Debbie Vaes is finaliste Miss België 2009.

Uiteraard moet heel Sint-Truiden haar steunen!

Kerstmarkten...’zuipmarkten’!?

“Niet per definitie, maar de gezelligheid, de temperatuur, de aard van de aangeboden dranken, de tijd van het jaar, etc. maken dat (te veel) drinken niet altijd te vermijden valt op kerst
markten.

Wie iets anders beweert, is hypocriet en/of doet geen kerst
markt(en) aan.”, zegt burgemeester -federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

Dringend parlementair debat nodig over de conclusies van de Rwanda-commissie!

Met de recente actualiteit en berichten inzake het al dan niet sturen van Belgische troepen naar (Oost)Congo, is een evaluatie van conclusies van de zogeheten Rwanda-commissie in de Senaat (deze commissie onderzocht de moord op de tien para's in Rwanda in april 1994 en verbood in 1997 de deelname van Belgische militairen aan internationale vredesmissies in de voormalige kolonies Rwanda, Burundi en Congo) meer dan ooit aan de orde.

Ludwig Vandenhove op bezoek bij Europese vliegtuigbouwer Airbus in Sevilla!

Op dinsdag 9 december 2008 heeft burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een bezoek gebracht aan de vestiging van de Europese vliegtuigbouwer Airbus in Sevilla.

Gratis hernieuwing rijbewijs met beperkte geldigheidsduur!

De maatregel tot het gratis hernieuwen van het rijbewijs voor diabetespatiënten en personen met een fysieke, geestelijke of visuele beperking is beslist door de gemeenteraad van Sint-Truiden op voorstel van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal