Nationaal

Gebrek aan coherent asiel- en migratiebeleid heeft nu ook consequenties voor gemeenten en steden!

Zoals op heel wat domeinen, voert de huidige federale regering ook op het vlak van asiel- en migratie totaal geen beleid.

Uitreiking Odissea-prijs in de Senaat!

Op woensdag 14 januari 2009 werd voor de 4e maal de Odissea-prijs uitgereikt in de salons van de Senaat.

Ludwig Vandenhove ontmoet Jaap de Hoop Scheffer!

“Er zijn niet zoveel mensen, ook geen politici, die in hun leven en/of carrière, de gelegenheid hebben 2 verschillende secretarissen-generaal van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) te ontmoeten en ermee te spreken.
Ik heb dat voorrecht: Willy Claes en huidig secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Sociale woningen, ja maar...!?

“Op vrijdag 19 december 2008 werd officieel het sociaal woningbouwproject ‘Residentie Sint-Pieter’ geopend.
Het gaat hierbij om een gecombineerd project van 39 huur- en 10 koopappartementen van respectievelijk de coöperatieve vennootschap (cv) Nieuw Sint-Truiden en cv Kleine Landeigendom.
Zulke combinatie is belangrijk om een goede sociale mix van bewoners te realiseren.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove legt nieuwe minister van Binnenlandse Zaken al meteen het vuur aan de schenen!

“Ook al ben ik voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, mijn grote interesse blijft eveneens uitgaan naar binnenlandse zaken. Uiteraard is mijn functie van burgemeester en mijn praktijkervaring daar niet vreemd aan. Op een aantal vlakken zijn er trouwens gelijkenissen tussen beide beleidsdomeinen.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Spelregels voor een aangename, propere en veilige buurt!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft een nieuwe brochure uitgebracht: ‘Spelregels van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voor een aangename, propere en veilige buurt’.

sp.a-nieuwjaarsreceptie Sint-Truiden groot succes!

“Door je politieke tegenstanders in het defensief gedrukt worden, is de beste motivatie voor de militanten.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Eerste huwelijk in Sint-Truiden in 2009!

Op zaterdag 10 januari 2009 om 10.30 uur werd in de abdijsite het eerste huwelijk van 2009 in/> Sint-Truiden voltrokken tussen Natascha Gilissen en Patrick Ickx.
Gelijktijdig werden de huwelijksgeschenken voor 2009 officieel voorgesteld.

Schaatspret op domein ’t Speelhof!

De voorbije dagen hebben schaatsliefhebbers hun hart kunnen ophalen op de overstromingsweide, gelegen langs het knuppelpad op domein ’t Speelhof.

Sp.a wil de stad Sint-Truiden in alle ernst en verantwoordelijkheid verder besturen!

“Hoezeer ze mij ook ‘de duvel aandoen’ en hoe zwaar het ook is om dit menselijk te blijven doen en te blijven dragen, zal ik, net zoals de afgelopen 14 jaar, altijd en in alle omstandigheden mijn verantwoordelijkheid blijven opnemen als burgemeester in het belang van de stad Sint-Truiden en alle Truienaren.
Zo ben ik in de politiek gestapt en ik zal dit blijven doen tot mijn laatste dag dat ik actief aan politiek doe.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de huidige problemen in ‘zijn geliefd Sint-Truiden’.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal