Nationaal

Opinie!

Voor elke editie van de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief van sp.a-Limburg wordt een bijdrage geleverd door één van de sp.a-parlementairen. 
Er wordt gevraagd dat ze neerschrijven wat hen op dat ogenblik bezighoudt, waar ze wakker van liggen en waarover ze een duidelijke mening hebben.

Ludwig Vandenhove ontmoet ambassadeur Kroatië!

In zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft Ludwig Vandenhove op woensdag 4 februari 2009 een ontmoeting gehad met Boris Grigic, huidig ambassadeur van Kroatië in België.

Leerlingen bezoeken Paleis der Natie!

Op dinsdag 27 januari 2009 brachten de leerlingen van het 6e leerjaar van gemeenschapsbasisschool ‘De Zonnebloem’ te Wilderen (Sint-Truiden) een bezoek aan de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Het is al bijna een jaarlijkse traditie geworden.

Drugsproblematiek grensstreek: complex probleem!

“De drugsproblematiek in de grensstreek tussen Nederland en België is een complex probleem waar geen éénduidige en/of éénvoudige oplossingen voor bestaan.”, aldus Herman Reynders, Peter Vanvelthoven en
Ludwig Vandenhove/> namens sp.a Limburg.
“Een globale aanpak en een lange termijnvisie zijn de boodschap.”

Henri Pisane 30 jaar voorzitter van de Beroepsvereniging Marktkramers Sint-Truiden!

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de foorreizigers, marktkramers en standhouders van de rommelmarkt op zondag 25 januari 2009 werden de heer Henri Pisane en zijn echtgenote mevrouw Denise Hayen in de bloemen gezet omwille van het 30 jaar voorzitterschap van Henri van de Beroepsvereniging Marktkramers Sint-Truiden.
Deze verjaardag valt (bijna) samen met het succes van de zaterdagmarkt in Sint-Truiden!

Veiligheidsmonitor: onvergelijkbaar met vorige edities en bijkomende lasten voor gemeenten/steden!

Sedert een aantal jaren, namelijk sedert 1997 (en nadien 1998, 2000, 2002, 2004 en 2006), wordt op het niveau van de politiezones de zogeheten veiligheidsmonitor georganiseerd.

Een representatief aantal burgers wordt bevraagd over hoe zij de werking van de lokale politie ervaren, over de contacten tussen de burgers en de politiediensten, welk hun (on)veiligheidsgevoel, slachtofferschap en aangiftedrang is, over buurtproblemen, etc.

Opnieuw meer structurele tussenkomst van de overheid in het maatschappelijk gebeuren!

Dat was de rode draad in de toespraak van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op zondag 25 januari 2009 tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de zogeheten officiële instellingen in Sint-Truiden. Ook ging hij in op de actuele (nog) gunstige sociaal-economische situatie in Sint-Truiden aan de hand van een aantal cijfers.

Totaal gebrek aan visie!

“Op een ogenblik dat rekrutering één van de problemen bij Defensie is, mag je niet blind knippen in je opleiding.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in ‘Het Belang van Limburg’ van woensdag 28 januari 2009 naar aanleiding van het (eventueel) afbouwen van een aantal opleidingen op de militaire Campus Saffraanberg.

Eerste geboorte in 2009!

Sinds 1 januari 2006 wordt er voor de pasgeboren kindjes in Sint-Truiden, zowel van de niet-inwoners, als van de inwoners, een uniek geschenk voorzien bij aangifte van de nieuwe spruit.

Democratische controle!

In een brief vorige week, aan voorzitter François-Xavier de Donnéa vroeg burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove de dringende samenkomst van de bijzondere commissie belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal