Nationaal

En nu de kerstmarkten!?

Het is een publiek geheim dat op de meeste activiteiten in Sint-Truiden de sp.a-mandatarissen en -militanten steeds alleen aanwezig zijn.

Politici van de andere politieke partijen zie je niet of nauwelijks.

Tijdens de talrijke kerstmarkten of burenborrels, die de komende weken weer zullen georganiseerd worden, zal dit niet anders zijn.

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil opwaardering van het stadspersoneel!

Tijdens de gemeenteraadszitting van 17 november 2008 heeft burgemeester - federaal volkvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> al het voorstel gedaan om alle personeel van niveau E bij de stad Sint-Truiden op te waarderen tot niveau D.
Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil hierover een principiële goedkeuring op de gemeenteraad van maandag 15 december 2008.

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil ook voor 2009 een verwarmingspremie!

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil ook voor 2009 een verwarmingspremie, net zoals in 2006 en in 2008 (en de millenniumcheque in 2000), voor de gezinnen, die recht hebben op een verhoogde ziekteverzekeringstegemoetkoming.

Sp.a wil het gevoerde sportbeleid (‘sport in de breedte’) verderzetten!

Sedert de sp.a vanaf 1 januari 1995 mee de bestuursmeerderheid uitmaakt met als schepen van sport
Johnny Vangrieken/> en burgemeester
Ludwig Vandenhove/> is er in Sint-Truiden een realistisch sportbeleid gevoerd dat sterk gericht is op de clubs en de verenigingen.
Ondanks de feitelijke nieuwe coalitie van CD&V en Open VLD en hun openlijke tegenstand, is de sp.a vast van plan dit beleid door te trekken.

Kartonnen agenten/nepagenten schrikken winkeldieven echt af!

De kartonnen agenten/nepagenten van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken krijgen heel wat aandacht, niet alleen bij de bevolking en de collega’s politici in België en Vlaanderen, maar ook in de pers, zelfs in Nederland!

Multiculturele week Sint-Truiden van start!

Op maandag 1 december 2008 is de multiculturele week, die bijna 3 weken duurt (tot en met vrijdag 19 december 2008), van start gegaan.
Het is de tweede maal dat deze multiculturele week in Sint-Truiden georganiseerd wordt.

Ludwig Vandenhove vraagt dringend actie om impulsaankopen van honden en katten aan te pakken!

Ook wetten uitvoeren is voor de regering van eerste minister Yves Leterme blijkbaar al een probleem.

Nederland-België voor burgemeesters: 3-2!

Op zaterdag 22 november 2008 vond de jaarlijkse interland plaats tussen Nederland en België voor burgemeesters.
Na bijna 10 jaar beten de Belgen nog eens in het zand.
Op het terrein van NAC Breda werd het 3-2.

Jeugdwerk opvallend herkenbaar in het straatbeeld!

“Investeren in jeugd is en blijft belangrijk.
Terzake blijft mijn slogan: zo lang je jongeren actief en creatief kan bezighouden, doen ze ondertussen niets verkeerd.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Belgische troepen naar Congo...ja, maar!

“Dat is mijn visie terzake”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal