Binnenlandse Zaken mist continuïteit!

Dit is de titel van een interview van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove dat op dinsdag 5 januari 2010 verschenen is in Het Belang van Limburg.


“Veiligheid is blijkbaar geen basistaak van de overheid meer voor deze regering in het algemeen en minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom in het bijzonder.”,
zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het interview.

" Binnenlandse Zaken mist continuïteit"

Brussel - "Ik geef Annemie Turtelboom (Open Vld) nog even het voordeel van de twijfel. Ze is ten slotte nog maar een halfjaar minister van Binnenlandse Zaken. Maar tot nu toe maakt ze op mij geen erg sterke indruk. Ze is ook de derde minister van Binnenlandse Zaken op goed een jaar tijd, waardoor de continuïteit op dat departement helemaal zoek is."

Dat zegt Ludwig Vandenhove (sp.a), voorzitter van de commissie Defensie in de Kamer, maar ook nog steeds erg begaan met alles wat binnenlandse zaken en veiligheid aanbelangt. Zijn kritiek geldt voor Annemie Turtelboom, maar ook voor haar partij Open Vld, die op een halfjaar tijd twee keer een ministerwissel doorvoerde.

"Patrick Dewael stapte in december over naar het voorzitterschap van de Kamer. Guido De Padt werd minister van Binnenlandse Zaken, maar die werd na een halfjaar al vervangen door Annemie Turtelboom. Normaal moet elke minister de tijd krijgen om zijn dossiers in te studeren, maar dat kan je niet volhouden als je op één jaar tijd aan de derde minister toe bent. Daar kan Annemie Turtelboom zelf niks aan doen, maar ik merk toch dat een aantal beleidslijnen die Guido De Padt in de korte tijd dat hij minister was had uitgezet, nu blijven liggen."

Zoals?
"De brandweerhervorming. De minister kondigt meer geld aan voor opleiding en preventie, maar iedereen weet dat de hervorming zelf stil ligt. Die hervorming is onder het ministerschap van Patrick Dewael uitgetekend door de vroegere Antwerpse gouverneur Camille Paulus, die ook een goed voorstel uitwerkte voor de financiering: 50/50 hogere overheid en gemeenten. Maar er gebeurt niks meer."

De politiehervorming is wel gelukt.
"Ja, maar daar valt ook een en ander over te zeggen. De minister heeft aangekondigd dat de volgende twee jaar telkens 300 voorziene aanwervingen voor de federale politie niet zullen doorgaan. Daarmee bespaart ze op veiligheid."

Politie
"Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Annemie Turtelboom te weinig gewogen heeft op de begrotingsbesprekingen. Dat geldt ook voor de lokale politie. Voor het eerst gaan de toelagen omlaag. Bovendien heeft ook minister Turtelboom voorlopig blijkbaar geen plannen om het financieringsmechanisme van de lokale politiezones te herzien. Tien jaar geleden werd een voorlopig financieringsmodel opgezet, dat politiezones die in het verleden in gebreke gebleven waren wat extra toestopte. Daardoor verschilt de federale toelage per agent in Limburg naargelang de politiezone van nog geen 19.000 euro tot bijna 42.000 euro. Dat financieringsmodel ging snel aangepast worden, maar sindsdien heeft elke minister het dossier voor zich uitgeschoven, en het ziet ernaar uit dat Annemie Turtelboom dat ook gaat doen."
LS© Concentra