Betalen voor parking aan het station: schandalig!

Blijkbaar is de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) van plan om te laten betalen voor automobilisten, die hun parking gebruiken. (1)

"Ongehoord en schandalig als het gaat om personen, die het openbaar vervoer nemen", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove. "Ook al zouden zij dan kunnen genieten van een voordeeltarief.
Het is juist dringend nodig dat alle overheden samen werken aan een duurzame mobiliteit en nu wordt zo een totaal onlogische maatregel afgekondigd.

Ik hoop dat de federale politici hier vragen over stellen in het parlement.
De burgemeesters van alle betrokken gemeenten en steden, waaronder Sint-Truiden, roep ik op om een overleg te vragen met de NMBS met de bedoeling dit voorstel ongedaan te maken.

Indien hier niet wordt op ingegaan, stel ik voor dat de gemeenten bekijken welke retributie ze kunnen heffen op de treinen, die over hun grondgebied rijden om met dat geld de gebruikers van het openbaar vervoer te kunnen compenseren voor het parkeergeld dat ze moeten betalen.
Een absurd voorstel? Neen en in het slechtste geval even absurd als het voorstel van de NMBS." 

 

(1) 'Stationsparkings worden betalend' in Het Belang van Limburg van woensdag 9 januari 2019, pagina 23.
Zie onder andere ook 'Actie sp.a Limburg voor een ander en beter spoorbeleid' van donderdag 15 september 2016 op deze website.