Bestrijding bacterievuur is cruciaal voor de toekomst van de fruitsector!

Dat zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove heeft hierover een vraag gesteld in de Commissie voor  Landbouw,  Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement aan bevoegd  minister Hilde  Crevits op woensdag 18 december 2019.

Hieronder vindt u het persbericht.

Bestrijding bacterievuur cruciaal voor toekomst fruittelers!

Door de wet van het Europees Parlement, die inging op 14 december 2019, wordt bacterievuur of perenvuur als quarentaineziekte geschrapt. Daardoor vervallen de Belgische maatregelen, die sinds de jaren 80 genomen worden tegen het zeer besmettelijke bacterievuur.

Door het opheffen van de wet zullen de Chinezen heel Zuid-Limburg als één groot besmet gebied beschouwen en worden de telers, die op vandaag niet-besmette gebieden bezitten, getroffen. 

Op dit moment nemen een aantal gemeenten (bijvoorbeeld Aarschot en Sint-Truiden) het heft al in eigen handen via hun Gemeentelijk Administratieve Sancties (GAS) -reglement.

“Dit zal echter niet volstaan”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Vlaanderen moet dit mee aanpakken en de betrokken gemeenten ondersteunen.”

In de commissie Landbouw van woensdag 18 december ondervroeg Ludwig Vandenhove (sp.a) minister Crevits over haar concrete plannen rond deze problematiek. Ludwig Vandenhove vroeg daarbij specifiek naar de maatregelen, die genomen kunnen worden om bacterievuur te blijven bestrijden in niet-besmette gebieden, zodat ze haar onaangetaste status behoudt. Daarnaast peilde Ludwig Vandenhove naar de intenties van de minister om deze problematiek aan te kaarten bij haar Europese collega’s en bij federaal minister van Landbouw Denis Ducarme.

Minister Hilde Crevits gaf als antwoord dat samenwerking noodzakelijk is en dat ze op zoek gaat naar een oplossing waarbij de gemeenten zowel een bemiddelende, als handhavende rol opnemen. Ze gaf mee dezelfde bekommernissen te delen als Ludwig Vandenhove.
“Het is goed dat de minister op zoek wil gaan naar een efficiënte oplossing, maar wij volgen dit met argusogen op aangezien de toekomst van onze Haspengouwse fruittelers te waardevol is om in gevaar te brengen. Het heeft lang genoeg geduurd vooraleer de grenzen van China opengingen voor onze peren, dat mag zomaar niet verloren gaan”, besluit Ludwig Vandenhove.

Op de website van het Vlaams parlement -www.vlaamsparlement.be- kan u de vraag, het antwoord en het debat volledig nalezen.