Besparing proefcentra blijft spijtig genoeg behouden

Viceminister-president en minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Hilde Crevits heeft eind vorig jaar beslist 6% te besparen op de onderzoekscentra in de land- en tuinbouw. Dat geldt onder andere voor het Proef Centrum Fruit (PCF) in Sint-Truiden.

Naar aanleiding van de bespreking van de begrotingsaanpassing 2020 in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 20 mei 2020 heb ik de minister hierover ondervraagd”,  zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Zij blijft bij die besparing.
Er zijn gesprekken gaande met alle centra om een heroriëntering van de werkzaamheden te realiseren, waardoor er een nauwere samenwerking zou kunnen tot stand komen. Zo hoopt de minister de besparingen te realiseren.

Ik betreur die besparing.
Onderzoek in Vlaanderen wordt steeds meer gefinancierd via projectonderzoek, waarbij op basis van een ingediend onderzoeksvoorstel een budget wordt toegekend. De financiering is zo beperkt in de tijd en de middelen kunnen enkel worden ingezet worden binnen het goedgekeurde onderzoeksvoorstel.
Om kwalitatief onderzoek te kunnen voeren is meer nodig, vooral ervaren personeel en die vragen stabiliteit en zekerheid.
Proefcentra blijven een minimale basisfinanciering nodig hebben, die ze flexibel kunnen inzetten.

Het PCF is een belangrijke instelling voor de fruitsector in Haspengouw en Sint-Truiden.

Wordt vervolgd.
Ik hoop dat deze aangelegenheid rechtgezet wordt bij de begroting 2021.”