Bespaar op je elektriciteitskosten dankzij onze gratis energiemeter!

Je zou eigenlijk versteld staan, als je zou weten hoeveel energie en geld er verloren gaat. Meten is daarom ook weten. De stad Sint-Truiden wil hiermee haar bevolking helpen door gratis energiemeters uit te lenen. Er zijn 5 energiemeters die uitgeleend kunnen worden.
De stad Sint-Truiden is de eerste Limburgse gemeente, die dat doet.

Met zo een meter kan je het elektriciteitsverbruik van je verschillende apparaten meten, ook van een toestel in stand-by. De meter steek je tussen het stopcontact en het verbruikstoestel (bijvoorbeeld een koelkast). Via een toets op het toestel kan je de verschillende meetmogelijkheden overlopen. De belangrijkste gegevens zijn: totaal verbruik in kWh en vermogen in Watt.
Je moet wel de meter efficiënt gebruiken. Vooral toestellen die heel lang opstaan, zoals televisie en computer, of apparaten die verwarmen of koelen, zoals was- en vaatmachines en koelkasten, gebruiken veel energie.
Samen met de energiemeter wordt er een brochure meegegeven waarin de verschillende meetmogelijkheden beschreven staan. Ook verbruiken van energiezuinige toestellen staan erin aangegeven. Aan de hand van de brochure kan je dan zien of je apparaten zuinig zijn en of het eventueel de moeite loont om het apparaat te vervangen.

Met die kennis en een aantal simpele maatregelen kan je thuis snel al wat elektriciteit en geld besparen.

Eén van de beleidsdoelstellingen van deze legislatuur is ook werken aan het behalen van de Kyoto-norm, of met andere woorden het broeikaseffect terugdringen. De stad Sint-Truiden wil eraan werken om de uitstoot van broeikasgassen met 8 % terug te dringen. Door haar bevolking rationeler om te laten gaan met energie, onder andere aan de hand van gratis uit te lenen energiemeters (maximaal 3 weken), zal er door de Truienaars onder andere minder elektriciteit verbruikt worden en dus ook minder uitstoot van broeikasgassen zijn.

Het stadsbestuur zal een globaal Kyoto-plan opstellen waarin alle maatregelen die het stadsbestuur neemt en nog zal nemen verzameld worden en waarin ook sensibiliseringsacties naar de bevolking toe vervat zitten.
Daarenboven onderzoekt burgemeester
Ludwig Vandenhove/>, die bevoegd is voor duurzaam beleid, momenteel om net als in de stad Oostende, een autonoom gemeentebedrijf op te richten dat zich inzet voor een duurzaam klimaatbeleid.

De eerste energiemeter werd op zaterdag 3 maart 2007 ontleend aan mevrouw Veronique Schuermans uit Ordingen.

Om deze energiemeter te ontlenen neem je best contact op met de stedelijke cel leefmilieu, tel. 011-70 14 73, e-mail: info.milieu@sint-truiden.be.