Besmettelijk bacterievuur: blijven opvolgen

De Europese Unie (EU) heeft de maatregelen tegen het zeer besmettelijke bacterievuur, beter gekend als het perenvuur, opgeheven. (1)

Geen goede zaak voor onze Zuid-Limburgse fruittelers”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“De export van peren naar China dreigt in het gedrang te komen.”

Bacterievuur of perenvuur is een plantenziekte, die snel een epidemie kan worden.
Sinds de jaren ’80 geldt in België een wet, die particulieren, boeren en telers verplicht om bacterievuur te bestrijden. Maar door die nieuwe Europese regel, die ingaat op zaterdag 14 december 2019, vervallen die Belgische maatregelen.

De motivatie van de EU: bacterievuur is op zoveel plaatsen aanwezig dat quarantainemaatregelen geen zin meer hebben.

Specialisten vrezen dat Haspengouw één groot besmet gebied dreigt te worden.

“Ik heb onmiddellijk een vraag ingediend voor Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits omtrent deze aangelegenheid.
Mijn mening is dat we dringend in Vlaanderen moeten bekijken hoe we met deze nieuwe situatie omgaan”, zegt Ludwig Vandenhove. “Ook voor het behoud van
de hoogstamboomgaarden is de correcte aanpak van deze besmettelijke ziekte belangrijk.”