Asocialer kan niet!

De stad Sint-Truiden heeft vorige week meer dan 30 personeelsleden op technische werkloosheid geplaatst.
Dan de manier waarop: echt asociaal, zelfs schandalig!

“De betrokken personen zijn vorige week ’s avonds laat gewoon gebeld door hun diensthoofd om hen dat mee te delen.
Blijkbaar heeft dit stadsbestuur geen enkele vorm van empathie.

Als sp.a verzetten wij ons tegen technische werkloosheid bij de overheid, dus ook tegen die bij de stad Sint-Truiden.
Is de stadskas nu dermate leeg dat ze via die weg middelen moeten zoeken?

Waarom zijn wij tegen die beslissing?
Het gaat om een situatie van overmacht, waar het personeel niet moet voor opdraaien.
Er is andermaal de ongelijke behandeling tussen contractuele/tijdelijke personeelsleden en statutair personeel.
De personeelskosten zijn budgettair voorzien. Dus de stad Sint-Truiden bespaart als gevolg van Covid-19, je moet maar durven.
De getroffen personen bevinden zich hoofdzakelijk in de lagere inkomenscategorieën. Nochtans is personen en gezinnen een bepaald inkomen garanderen de beste garantie tegen armoede.
Of de stad nu betaalt of ‘de werkloosheidskas’, het gaat altijd over belastinggeld. Ja, dat heet verantwoordelijkheden en financiële consequenties afschuiven op een andere overheid.

Er zijn nochtans taken genoeg, die de betrokken personeelsleden zouden kunnen uitvoeren.
Hoe vaak hoor je niet zeggen in normale tijden “daar hebben we geen personeel voor”?”