"Armoedebeleid moet horizontaal zijn!"

Ondanks het feit dat Vlaanderen misschien wel de beste plaats ter wereld is om te leven, neemt de groep, die het minder goed heeft, steeds toe. Het is dan ook belangrijk dat het beleid op alle niveaus hier ‘voldoende’ aandacht voor heeft.


Ook een stad zoals Sint-Truiden, in het bijzonder het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), moet hier in haar beleid aandacht aan schenken.

Armoedebeleid is echter geen specifiek item, maar moet horizontaal over alle beleidsdomeinen heen lopen.
In de stad Sint-Truiden werken we als Lijst Burgemeester (Sp.a-Groen!) momenteel aan zo'n horizontaal sociaal beleidsplan.

Elke arme, ook in Sint-Truiden, is er één te veel. Het is de taak van de overheid om dit probleem (zoveel mogelijk) weg te werken.