Architecten kunnen belangrijke rol spelen bij woningdiefstallen

"Dat is alleszins mijn overtuiging", zegt aftredend gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove.

"Indien er rekening gehouden wordt met het gegeven van mogelijke woninginbraken bij het uittekenen van de plannen, kan dit goedkoper en laagdrempeliger dan dat dit later moet gebeuren. Zo kunnen de risico's op woninginbraken ernstig verminderd worden.
Elke inbraak is er één teveel.
In 2017 waren er in Limburg (nog) 2 790 woninginbraken. (1)

Woninginbraken zijn nog steeds één van de belangrijkste criminaliteitsvormen die heel wat impact hebben op het privéleven van de slachtoffers (de emotionele schade). Bovendien veroorzaken ze veel financiële en materiële schade: aan de woning en aan voorwerpen, en de maatschappelijke kosten voor de inzet van politie- en justitiediensten niet te vergeten.
Permanente aandacht voor preventieve maatregelen (bijvoorbeeld de politiediensten verwittigen bij verlof, te hoge hagen snoeien, een goed sleutelbeheer) gecombineerd met bouwkundige en eventuele elektronische maatregelen garanderen de meeste kans om inbraken te voorkomen." (2) (3) 

Op dinsdag 6 november 2018 heeft de provincie Limburg op de Corda Campus, Kempische Steenweg 293 (zaal 5) in Hasselt een infoavond georganiseerd voor architecten rond de brochure ‘Inbraakpreventie bij woningbouw. Een leidraad voor bouwheren, architecten en aannemers’ die in mei van dit jaar is gepubliceerd. 
Sprekers waren onder andere Sien Van Langendonck, deskundige criminaliteitspreventie bij de provincie Limburg, Ivo Schoeters, hoofdinspecteur van politie bij de politiezone Rupel en technopreventief adviseur over het inplanten van een woning binnen de wijk en/of op het perceel en beveiligingsadvies en de heer Rik Kinnaer van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) over de effectiviteit van investeringen in alle vormen van schrijnwerk en de bouwkundige maatregelen die kunnen genomen worden en de kwaliteitsmerken.
Ludwig Vandenhove was verontschuldigd.

De brochure kan aangevraagd worden via sien.vanlangendonck@limburg.be.

 

(1) https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=cd1cbd8d-5674-429d-954d-a5b18de8abda
(2) Senioren en Veiligheid. www.ludwigvandenhove.be, 22-11-2016.
(3) ‘1 dag niet’. www.ludwigvandenhove.be, 27-10-2017.

Zie ook Elke inbraak is er één teveel! van 12-01-2015 op deze website.

Tags: