Allochtone gemeenschappen slaan brug naar lokale samenleving

‘Allochtone gemeenschappen slaan brug naar lokale samenleving’ is de titel van een bijdrage van integratieambtenaar bij de stad Sint-Truiden Manuel Lub in Lokaal, het magazine van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) (nr 14, 16 september 2012, pp. 34-35).

Het artikel geeft een goede samenvatting van het gevoerde integratiebeleid in de stad Sint-Truiden gedurende de laatste jaren.”, zegt burgemeester en verantwoordelijke voor integratie Ludwig Vandenhove.

“Ik heb ambtenaren altijd zoveel mogelijk aangezet om artikels te schrijven over bepaalde verwezenlijkingen in allerlei vaktijdschriften, in tijdschriften van bepaalde (belangen)organisaties, op websites, etc.
Het is goede en goedkope (gratis!) promotie voor de stad Sint-Truiden en het gevoerde beleid. 

Ik kan alleen maar hopen dat, nu sp.a/Lijst Burgemeester na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 in de oppositie terechtkomt, dit beleid zal verder gezet worden. Maar de vaststelling dat CD&V en Open VLD tijdens de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 19 oktober 2012 zich onthouden hebben bij de principiële beslissing om Fiësta Tropical verder te organiseren (volgend jaar op zondag 14 juli 2013), doet niets goed verwachten.”
Zie onder andere de tekst ‘Beleid ontwikkelingssamenwerking moet verdergezet worden!’ van 13 juli 2012 op deze website.

Wie het integraal artikel wenst te ontvangen, kan een e-mail sturen naar burgemeester@sint-truiden.be.

Zie onder andere de tekst ‘Huis van de Wereld Sint-Truiden officieel geopend!’ van 29 december 2011 op deze website.