Allemaal anders en toch gelijk. Ik ben Truienaar!

Op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op zaterdag 21 maart 2009 start de lokale integratiedienst met een nieuwe, creatieve campagne rond diversiteit.
De campagne heeft als titel ‘Allemaal anders en toch gelijk. Ik ben Truienaar!’.
Vriendschappen tussen jongeren met verschillende afkomst, kledingstijl en/of culturele achtergrond van 12 tot 18 jaar, worden ludiek onder de aandacht gebracht.

 

In de stad Sint-Truiden wonen er mensen van allerlei leeftijden, nationaliteiten, haar-en/of kledingstijlen en andere verschillen.
Deze diversiteit maakt de samenleving in onze stad boeiend en interessant.

 

In al die verschillen zien we één rode lijn.
We zijn allemaal mens en we leven allemaal in dezelfde stad! Wie je ook bent of wat je ook doet, we zijn allemaal Truienaar.

 

 

 

Verschillen tussen mensen zijn voor sommigen een reden om geen contact te zoeken met elkaar.
Gelukkig zijn er veel jongeren, die vooral letten op wie iemand is en niet op hoe iemand eruit ziet. Daardoor ontstaan mooie vriendschappen over culturele, uiterlijke en leeftijdsgrenzen heen.
Deze vriendschappen worden met deze campagne extra in de kijker gezet.

 

 

Ruim 2800 jongeren tussen de 12 en 18 jaar kregen een brief en een uitnodiging in de brievenbus voor een photoshoot.
Jongeren, die vriendschap sluiten met iemand van een andere afkomst, nationaliteit, huidskleur, subcultuur, etc. zijn uitgenodigd om op zaterdag 21 maart 2009 voor het stadhuis op de Grote Markt  te komen voor een photoshoot.

 

 

Scholen, jeugdorganisaties en -verenigingen in Sint-Truiden werden mee geïnformeerd en mee opgeroepen om jongeren te sensibiliseren voor deze campagne.
Op allerlei plaatsen in de stad waar jongeren komen, hangt er een affiche met de oproep om naar de photoshoot te komen.

 

 

 

 

 

Wat is de bedoeling van deze photoshoot?

De foto’s van de twee vriendinnen/vrienden worden samengevoegd tot één foto, die met hun vriendschapsverhaal op de website www.huisvandewereld.be verschijnt.
Op deze foto’s kan iedereen tot 30 april 2009 stemmen.
Jongeren moeten proberen zoveel mogelijk stemmen te verzamelen voor hun foto.

 

 

De jongeren, die voor hun foto de meeste stemmen weten te werven, winnen mooie prijzen. Zo zijn er vier prachtige NIKON coolpix digitale camera’s te winnen, twee MP3-spelers en twee portretten (de eigen foto) op een classy canvasdoek (30 x 40 cm).

 

 

In mei 2009 volgt de prijsuitreiking en worden de winnende jongeren uitgenodigd om hun prijzen in ontvangst te nemen.

 

 

Elke deelnemer kan vanaf 11 april 2009 een afdruk van haar of zijn foto afhalen bij fotozaak Robyns in de Stapelstraat. Ze ontvangen daar ook een button waarmee ze mensen kunnen oproepen om voor hun foto te stemmen tot eind april.

 

 

 

 

 

Inschrijven voor de photoshoot

 

 

Jongeren kunnen zich inschrijven door hun naam, adres, gsmnummer en e-mailadres te mailen of te sms’en naar de lokale integratiedienst, gsm 0498-93 90 11, info.integratiedienst@sint-truiden.be.

 

Online inschrijven kan op www.huisvandewereld.be.
Op de site vind je een digitaal inschrijfformulier terug.

 

 

Jongeren kunnen ook gebruik maken van het inschrijvingsformulier dat ze per post ontvangen hebben.
Het ingevulde formulier kan binnengebracht worden of via de post aan de lokale integratiedienst, Kazernestraat 34, 3800 Sint-Truiden worden bezorgd.

 

 

Eerdere campagnes rond verdraagzaamheid en diversiteit in de samenleving

“Sinds 2003 voert de stad Sint-Truiden jaarlijks een campagne rond diversiteit in onze samenleving.
Ik wil de verdraagzaamheid en een respectvolle benadering tussen burgers onderling blijven stimuleren”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Vandaar deze jaarlijkse campagnes.
Het lokale beleidsdomein, dichtbij de burger, heeft daarin een grote verantwoordelijkheid.”

 

 

“Telkens werden er door stadswachten en asielzoekers in de zomerperiode flyers en gadgets aan de inwoners en bezoekers van Sint-Truiden uitgedeeld. Overal in de stad verschenen ook affiches met de slogan en het beeld van de campagne.”

 

 

“In 2007 en 2008 werd het jaarlijkse campagnethema uitgebreid naar het onderwerp ‘hoffelijkheid’.
Zowel de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, als de preventiedienst en de integratiedienst van de stad Sint-Truiden ondernamen allerlei initiatieven rond dit thema. Zo werd er een heus poppentheaterstuk ontworpen voor scholen (door theatergezelschap ‘Houtekop’) en verschenen her en der in de stad affiches en afbeeldingen van de hoffelijke ridder, die ook in levende lijve opdook in de stad. Ook werden er sleutelhangers van de ridder gemaakt.
De slogan ‘Hoffelijkheid maakt van iedereen een ridder! Beleefdheid in Sint-Truiden is van alle tijden!’ is nu nog in gebruik door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de stad Sint-Truiden als een blijvende oproep tot verdraagzaamheid en hoffelijkheid.”

 

 

“Deze campagnes hebben de bedoeling om vooroordelen te weerleggen, de brug tussen culturen en nationaliteiten te slaan en verdraagzaamheid in onze samenleving te versterken.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

Diversiteit is realiteit!

We staan allemaal voor de uitdaging om het samenleven in diversiteit elke dag vorm te geven.
We kunnen zelf ons steentje bijdragen tot een leefbare en verdraagzame woonomgeving door begrip en respect voor elkaar op te brengen. "Met andere woorden, 'Samenleven in diversiteit geven we SAMEN vorm!' ”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

“Zowel als burgemeester, als als federaal volksvertegenwoordiger blijf ik ervoor pleiten dat alle overheidsniveaus financiële inspanningen doen en originele initiatieven nemen om de bevolking bewust te maken van onze OPEN multiculturele samenleving.
Belangrijk hierbij is de ganse bevolking of specifieke doelgroepen ervan te bereiken.
Dit project, ‘Allemaal anders en toch gelijk. Ik ben Truienaar!’ naar de jeugd toe kadert hier perfect in.

Vaak wordt geld geïnvesteerd om ‘de overtuigden nogmaals te overtuigen’.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere ook de teksten 'Zomeractie verdraagzaamheid!' en 'Poppenspel 'Hoffelijke Hendrik' groot succes!' op deze website.