Afzetproblemen veehouderij aanpakken of niet?

Naar aanleiding van Covid-19 hebben een aantal landbouwsectoren, zoals de veehouderij, problemen gehad met de afzet. Is dit enkel een gevolg van Corona en/of moeten we ook geen aandacht hebben voor het eventueel structureel gedeelte ervan?

Die vraag stelde Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 8 juli 2020.

“Vlaanderen produceert heel wat vlees. Teveel? Het gaat mij niet enkel over dit al dan niet tijdelijk afzetprobleem, maar eveneens over het toenemende milieuprobleem, onder andere de ammoniakconcentraties als gevolg van deze productie”, zegt Ludwig Vandenhove.  “Bovendien is er meer en meer aandacht voor de eventuele negatieve gezondheidsaspecten van grote ‘stallen’ voor de omgeving.

Als ik dergelijke vragen stel, krijg ik altijd hetzelfde stereotiepe antwoord van Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits. Of ontwijkend dat ‘de volksgezondheidsaspecten van de voedselproductie bij ons een federale bevoegdheid zijn’.
De meerderheid van de Vlaamse partijen, op Groen en sp.a na, steunen de minister steeds.
Ik vind dit ontgoochelend.
Echt vooruitkijken zit er niet echt in.
Zelfs een fundamenteel debat op basis van echte en wetenschappelijke feiten zit er niet in.
De Boerenbond (BB) heeft inmiddels blijkbaar heel wat politieke partijen ‘aangestoken’.”

U kan de vraag, het antwoord en het verloop van het debatten vinden op  www.vlaamsparlement.be, de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 8 juli 2020