Administratieve vereenvoudiging is een kwestie van mentaliteit!

Officieel heeft de stad Sint-Truiden geen schepen die specifiek bevoegd is voor administratieve vereenvoudiging.
Nochtans heeft het stadsbestuur van Sint-Truiden hievoor constant aandacht in het gevoerde beleid.


12 van de 44 Limburgse gemeenten of 27% heeft wel een schepen, die specifiek bevoegd is voor administratieve vereenvoudiging, ook wel ‘kafka-schepen’ genoemd.

Volgens burgemeester Ludwig Vandenhove volstaat het niet om een zogeheten ‘kafka-schepen’ aan te duiden opdat alles administratief zo vlot mogelijk verloopt.


"Eerder dan een specifieke schepen aan te duiden, is dit een kwestie van mentaliteit.
Als stad Sint-Truiden proberen we ook maximaal aan administratieve vereenvoudiging te doen.
De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was bijvoorbeeld de eerste politiezone in België, die onder mijn impuls de diverse politiereglementen op mekaar afgestemd heeft en op dat ogenblik ook ineens van de gelegenheid gebruik gemaakt heeft om een aantal politiereglementen, die in praktijk toch niet toepasbaar en/of controleerbaar waren, af te schaffen. Dit is het beste bewijs van administratieve vereenvoudiging.
Bovendien is het zo dat elke beslissing van het college van burgemeester en schepenen, naast een financiële toetsing en een toetsing qua duurzaam beleid, ook getoetst wordt op het gegeven van de administratieve vereenvoudiging.
U merkt het: in Sint-Truiden maken wij hier wel degelijk werk van, ook al is er geen specifieke schepen."

In de Standaard en Het Nieuwsblad van woensdag 14 maart 2007 verwoordde burgemeester-senator Ludwig Vandenhove het nog anders:
"In mijn ogen is administratieve vereenvoudiging vooral een mentaliteitsaangelegenheid. Sint-Truiden was jaren geleden een van de eerste gemeenten met een beleid voor duurzaamheid. Daarvoor bestond geen afzonderlijke schepen, dat zat gewoon in mijn eigen pakket van bevoegdheden. Een mentaliteitswijziging is belangrijker voor administratieve vereenvoudiging dan een bevoegdheidomschrijving."