Aanleg fietspaden langs N80 - stad Sint-Truiden treft geen schuld!

In een recent persbericht haalt NV-A Sint-Truiden uit naar het stadsbestuur van Sint-Truiden dat het schuld heeft aan het feit dat het dossier van de aanleg van fietspaden langs de N80 blijft aanslepen.
“Dit is echter verkeerde informatie. Bovendien wil ik nu eens weten of de NV-A als kartelpartij van de CD&V in de meerderheid of in de oppositie zit,” stelt burgemeester Ludwig Vandenhove.


Dit fietspad vormt een belangrijk onderdeel van het functioneel fietsroutenetwerk, dat op vraag van het Vlaamse Gewest werd uitgetekend door de provincie Limburg. Meestal lopen deze netwerken langs gewestwegen, net zoals dit ook hier het geval is. Omdat verschillende overheden hierbij betrokken zijn, wordt de procedure verzwaard en de aanleg moeilijker. Vooral wanneer er voor de aanleg grondverwervingen noodzakelijk zijn kan de uitvoering op zich laten wachten.

Het aankoopcomité, dat een Federale overheidsdienst is en instaat voor de grondverwervingen, kampt met een personeelstekort. Zij staan bovendien niet alleen in voor de verwerving van gronden voor de Federale overheid, maar ook voor de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten. Dit maakt, samen met de verschillende werken die er in Vlaanderen uitgevoerd dienen te worden in functie van het wegwerken van de zwarte punten, dat er blijkbaar prioriteiten moeten gesteld worden.

Tot vandaag werden er slechts 20% van alle verwervingen, die nodig zijn om de fietspaden langs de gewestweg N80 (Naamsesteenweg) aan te leggen, gerealiseerd.

Als stadsbestuur kunnen wij ook moeilijk geloven dat er in een tijdspanne van meer dan anderhalf jaar slechts een 25-tal percelen konden worden aangekocht.
Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen in een aangetekend schrijven van 18 april 2007, het aankoopcomité gevraagd de grondinnames voor de fietspaden in Sint-Truiden de hoogste prioriteit te geven.

De stad is zelfs bereid eigen personeel in te zetten om een aantal voorbereidende werken op zich te nemen, zodat het werkvolume voor het aankoopcomité verkleint en de snelheid waarmee dossiers worden opgemaakt gevoelig verhoogt.

Uit voorgaande blijkt duidelijk dat de stad geen schuld treft, integendeel wij doen er alles aan om het dossier zo snel mogelijk vooruit te laten gaan. Zo werd de bouwvergunning zelfs al in 2005 aangevraagd en het aanbestedingsdossier in mei op de gemeenteraad goedgekeurd terwijl dit pas zou gebeuren nadat we alle gronden, noodzakelijk voor de aanleg, in eigendom hebben.

De bevolking wordt systhematisch op de hoogte gehouden van het verloop van het dossier.

“Populisme hoort niet thuis in een partij die tot de meerderheid behoort,” zegt burgemeester Ludwig Vandenhove nog.