3de stakeholdersoverleg ‘VITAMINE LIMBURG. Groen maakt gezond’

Op vrijdag 9 november 2018 vond het 3de stakeholdersoverleg plaats van ‘VITAMINE LIMBURG. Groen maakt gezond’ in de gebouwen van Happy Aging, Bioville,  Agoralaan Building Abis in Diepenbeek.

We proberen de partners en stakeholders binnen het thema natuur en gezondheid minstens 2 keer per jaar bij elkaar te brengen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen, partnerschappen te smeden”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“Dit keer was mevrouw Liesbeth Van Heel, beleidsadviseur van het Erasmus Universitair  Medisch Centrum in Rotterdam, gastspreker.
Met de nieuwbouw heeft het Medisch Centrum getracht een echte ‘healing environment’ te realiseren.
Van beplanting in de vides, die daglicht brengen in souterrain of begane grond, tot sfeervol ingerichte publieksgebieden, waaronder de daktuinen.
In mei 2018 werd het nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen.”

Ludwig Vandenhove was verontschuldigd omwille van de fractiedag van sp.a in Brussel (Area 42 -- Paleizenstraat 46 Brussel).

Hieronder vindt u het persbericht.

Stakeholdersoverleg Vitamine Limburg over het belang van groene ziekenhuizen

Vitamine Limburg. Groen maakt gezond bestaat nu iets meer dan een jaar. Partners en stakeholders uit diverse sectoren leerden elkaar binnen het thema natuur en gezondheid kennen. Projecten zoals Natuurkuur en de 10 000 groene stappen zagen door unieke nieuwe samenwerkingsverbanden het licht. Ook werd een onderzoek opgestart naar de impact van natuur op werkgerelateerde stress. Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove: “Het thema is gezet, het belang van natuur vooral ook voor de gezondheid (preventief en curatief) van de mensen wordt steeds meer erkend. Belangrijk is om dit thema structureel ter verankeren in de verschillende (beleids)domeinen. Dit vraagt blijvende actie binnen de verschillende beleidsdomeinen en samenwerking van heel wat partners zoals de provincie, Happy Aging, de Regionale Landschappen, de UHasselt en vele anderen. De toekomstige gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur heeft meteen al een uitdaging (bij)”.

Over het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Liesbeth Van Heel van het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam bracht het boeiende verhaal over hoe het ziekenhuis met al haar stakeholders de groene kaart trok. Met haar nieuwbouw (207.000 m2) heeft het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC) getracht een echte ‘healing environment’ te realiseren. Van beplanting in de vides, die daglicht brengen in souterrain (Radiotherapie) of begane grond (SpoedEisende Hulp, logistieke gang), tot sfeervol ingerichte publieksgebieden. Het thema van beplanting en houten meubels is ‘bamboe’, de verschijningsvorm gevarieerd. Elders is bewust ‘healing art’ toegepast, zoals SkyCeiling of SkyWindow in onderzoeksruimten of inpandige IC-opnamebox, of als positief afleidende wandafbeeldingen in wachtgebieden en familiekamers. Maar de ‘kers op de taart’ zijn de daktuinen, deels toegankelijk met een bed, waarop wilde appels, peren en walnoten de coulisse vormen voor het uitzicht van de klinische patiënten over de skyline van Rotterdam. Deze kwamen met sponsoring en crowdfunding tot stand, onder het motto: iedereen wordt beter van onze groene daken! In mei 2018 werd het nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen, afgelopen zomer zijn de daktuinen veel gebruikt door patiënten, bezoekers en medewerkers. Het effect van de daktuinen willen we met wetenschappelijk onderzoek in kaart brengen. Daar zien ook artsen het belang van in! Iets om verder op te volgen!

Verbinden

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Een belangrijke doelstelling van dit stakeholdersoverleg is verbinden van partners en projecten. Het netwerkluik is minstens even belangrijk als het inhoudelijke luik. Dat bleek uit de twee vorige bijeenkomsten. Door mensen uit diverse sectoren samen te brengen, stimuleren we ze om uit de bestaande hokjes te treden en waar interessant krachten te bundelen. Ook vandaag mochten we uit heel wat sectoren, zorgsector, natuurorganisaties, mutualiteiten, UHasselt, PXL, UCLL, lokale besturen, … partners verwelkomen op het Stakeholdersoverleg”.

Zie ook Tweede editie NATUURKUUR van start van 22-10-2018 en  Vitamine Limburg van 20-04-2018 op deze website.

Tags: