30 % meer bestaansminimumtrekkers in Sint-Truiden

“De stad Sint-Truiden moet, net zoals in andere gemeenten en steden, zich richten op de zwakste inkomenscategorieën met extra middelen in het kader van Covid-19”, herhaalt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove nog maar eens.

“Voor henzelf, maar ook om mee de lokale economie te ondersteunen. Dat geld wordt immers onmiddellijk uitgegeven.
Wij hebben het al enkele malen voorgesteld als sp.a, maar de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid wil er niet van weten”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Waarschijnlijk omdat het van ons als sp.a komt.

Maar nog voor de gemeenteraad aanstaande maandag 25 mei 2020, als de aangekondigde Coronamaatregelen definitief goedgekeurd worden, wordt de meerderheid al voorbijgestoken door de cijfers van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).

Wat blijkt?
Deze maand (mei 2020) zijn er 213 leefloontrekkers bij het OCMW van Sint-Truiden ten opzichte van 163 in mei 2019 of een stijging van meer dan 30 %.
Voor maart (201 ten opzichte van 163) en april (203 ten opzichte van 171) liggen de cijfers in dezelfde grootteorde.
Nog een ander cijfer de tewerkstelling via artikel 60§7 bij het OCMW: 5 in mei 2020 en 17 in mei 2019, 4 in april 2020 en 15 in april 2019 en 4 in maart 2020 en 12 in maart 2019.
Welke cijfers we ook analyseren, ze gaan allemaal in de richting van meer en grotere maatschappelijke en financiële problemen.

Ons sp.a voorstel: een Coronacheque van minimum 50 of 100 euro voor bestaansminimumtrekkers en de Weduwen, Invaliden, Wezen en Gepensioneerden (WIGW ‘s).

Hopelijk komt de CD&V-N-VA-Open Vld nog tot inkeer.
Sint-Truiden is de enige stad, die geld ‘weggeeft’ op voorwaarde dat er eerst zelf geld uitgegeven wordt.”

Hieronder vindt u het artikel dat hierover op de website van Het Laatste Nieuws staat. (1)