208 aanvragen voor regularisatie in Sint-Truiden!

Mensen zonder papieren konden tot 15 december 2009 terecht bij gemeente- en stadsbesturen voor een regularisatieaanvraag.

In Sint-Truiden gaat het om 208 aanvragen (250 personen waarvan 16 gezinnen) gespreid over de volgende nationaliteiten: Afghanistan (5), Angola (1), Armenië (5),  Bangladesh (1), Bhutan (4), Bosnië-Herzegovina (2), Congo (1), Egypte (1), Georgië (1), Ghana (1), India (147), Iran (1), Ivoorkust (1), Kosovo (4), Liberia (1), Marokko (6), Myanmar (1), Nepal (7), Nigeria (1),  Pakistan (2), Polen (1), Russische Federatie (6), Rwanda (1), Servië-Montenegro (2), Tsjechische Republiek (1), Togo (1), onbepaald (3).

 

 

 

 

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove: “
Achter elke aanvraag zit een diepmenselijk verhaal van hoop, verwachtingen en ontgoochelingen.
De meesten zijn al één of meerdere keren bij mij langsgeweest als ‘burgervader’ met de vraag officieel hier te kunnen blijven.
Ik hou mijn hart vast hoe groot de ontgoocheling gaat zijn als ze nu weer eens (zouden) te horen krijgen dat ze geen papieren kunnen krijgen.

 

De situatie waarin deze mensen verkeren, is erg onzeker, niet alleen omdat ze moeten afwachten of ze in aanmerking komen voor regularisatie, maar ook door de juridische onzekerheid. Immers, de Raad van State vernietigde de huidige procedure voor de regularisatie van asielzoekers.
De regering besliste de regularisaties via een instructienota met criteria, terwijl het parlement dat had moeten doen met een aanpassing van de Vreemdelingenwet van 1980. Hierdoor zal staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid Melchior Wathelet elk individueel dossier nu opnieuw moeten bekijken, net zoals dit voorheen het geval was.
Deze situatie zorgt nog maar eens voor extra onzekerheid voor deze mensen, die het al zo moeilijk hebben.
Dat hebben we de laatste dagen nog duidelijk gemerkt bij een bezoek aan de dienst vreemdelingen van de stad Sint-Truiden.” 

 

 

Zie ook de tekst ‘Tot nu toe 95 aanvragen tot regularisaties in Sint-Truiden’ op deze website.