1250 leerlingen volgen verkeersles in het verkeerspark!

De lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken heeft in haar zonaal veiligheidsplan altijd al de verkeersproblematiek als een belangrijk veiligheidspunt ingeschreven. Teneinde op preventief vlak aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid voor de leerlingen, wordt onder andere, naast talrijke andere acties, gedurende 6 weken een onderricht gegeven aan 1250 leerlingen binnen de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.


Van 5 februari tot 16 maart 2007 kunnen de leerlingen van vooral de derde graad lager onderwijs uit Sint-Truiden, Gingelom en
Nieuwerkerken genieten/> van verkeerslessen op de verkeerspiste van de federale politie.De verkeerspiste staat opgesteld in het bedrijf LPS Klimatechniek in de Bedrijvenstraat in Sint-Truiden.

Het programma kwam tot stand in een gezamenlijke samenwerking tussen de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de Cel Educatie en Preventie Wegpolitie Limburg. Het gaat hierbij om een goed voorbeeld van samenwerking tussen de federale en de lokale politie.

In die periode worden 59 lesvoorstellingen gegeven waarbij een aantal basiselementen aangebracht worden betreffende de verkeersveiligheid naar de jonge en zwakke weggebruikers toe.
Aandacht gaat vooral naar de voorrangsregelingen, het gebruik en het verlaten van fietspaden, plaats op de openbare weg, etc.
Bij elke les wordt er ook een toelichting gegeven over de nieuwe straatcode (steps, skaters, skeelers, …) en de wetgeving rond fietsverlichting.

De stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken staan in voor het gratis vervoer (per bus) van de leerlingen van de school naar de verkeerspiste.

Deze verkeerslessen kaderen in de eindtermen van het basisonderwijs en zijn tevens een aanvulling op het vak wereldorïentatie.

Het is de bedoeling om in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken om de twee jaar een verkeerspiste te organiseren zodat elke leerling van het lager onderwijs deel heeft kunnen nemen aan deze verkeerseducatie.

De lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken beschikt ook over een mobiel verkeerspark en behendigheidspark die uitgeleend kunnen worden. Wie daarvoor interesse heeft, kan steeds terecht bij de lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken op het nummer 011-70 19 11.

Dit is maar één van de vele preventieve en sensibilisatieacties, die de lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken doet naar de jeugd toe.