10 Limburgse gemeenten hebben schepen voor dierenwelzijn!

In 10 Limburgse gemeenten is in het nieuwe college van burgemeester en schepenen een schepen specifiek bevoegd voor dierenwelzijn. ‘Dat is een stap vooruit voor het dierenwelzijnsbeleid’, vindt sp.a-burgemeester Ludwig Vandenhove. In een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael stelt hij voor om via een omzendbrief ook de installatie van een dierenpolitie in alle politiezones aan te moedigen.

Limburg is voortrekker inzake dierenwelzijn

In 10 van de 44 Limburgse gemeenten is voortaan een schepen specifiek bevoegd voor dierenwelzijn. ‘Bij ons in Sint-Truiden is Els Sneijers (sp.a) bevoegd voor dierenwelzijn. Ook de Limburgse hoofdstad Hasselt heeft voortaan een schepen van dierenwelzijn in de persoon van Rob Beenders (sp.a). En ook in Alken (Armand Gos, VLD), Bilzen (Guy Swennen, sp.a), Herk-de-Stad (Magda Raemaekers, sp.a), Houthalen-Helchteren (Patrick Pollers, sp.a), Lommel (Rina Ven, sp.a), Lummen (Armand Busselen, sp.a), Dilsen-Stokkem (Mathieu Schurgers, sp.a) en Peer (Harry Broekx, CD&V) heeft men voortaan een schepen van dierenwelzijn.’ 


 

8 van de 10 schepenen voor dierenwelzijn in Limburg zijn sp.a-schepenen. In alle 10 gemeenten waar een schepen voor dierenwelzijn is, zit sp.a mee in de coalitie. ‘sp.a was dan ook al voor de verkiezingen de partij die dierenwelzijn als gemeentelijk beleidsthema naar voor schoof. Dat vertaalt zich nu ook in de schepencolleges. En trouwens: met Hilde Claes is ook de gedeputeerde voor dierenwelzijn in de provincie Limburg een sp.a-er’, weet Ludwig Vandenhove.

En terecht. De impact van huisdieren op het leven van de Limburgers is erg groot. In Limburg hebben bijvoorbeeld meer gezinnen een hond in huis (31,8%) dan elders in Vlaanderen (26,2%). Niet te verwonderen dat Limburg vandaag een voortrekkersrol speelt inzake dierenwelzijnsbeleid.

Dierenwelzijn is er voor iedereen

Ludwig Vandenhove/> pleit er nu voor om ook in de politiezones dierenwelzijn als een apart volwaardig beleidsdomein in te schrijven. Hij is ervan overtuigd dat er voor een schepen van dierenwelzijn en voor een dierenpolitie in elke politiezone heel wat werk weggelegd is.
Ludwig Vandenhove/> stelt daarom aan minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voor om via een omzendbrief de oprichting van een dierenpolitie in alle zones aan te moedigen: ‘Vergelijk het met de huidige milieupolitie. Die is er ook voor ons allemaal en niet alleen voor de natuurliefhebbers. Wel, dat geldt ook voor het lokaal dierenwelzijnsbeleid. Dat is niet alleen in het voordeel van wie zelf een dierenvriend is. Iedereen, ook wie zelf geen huisdier heeft, is erbij gebaat. De ervaring leert immers dat hoe diervriendelijker overlastproblemen met dieren aangepakt worden, hoe efficiënter de oplossing blijkt voor iedereen’, zo stelt Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove/> wijst erop dat dit niet inhoudt dat er extra agenten aangeworven moeten worden: ‘Het is de bedoeling dat in elk korps enkele agenten zich bijkomend specialiseren in dierenwelzijn.  De ervaring in Sint-Truiden leert ons dat mensen soms de regels betreffende dierenwelzijn overtreden zonder dat ze dat zelf beseffen. De rol van de dierenpolitie is dus in eerste instantie preventief en pas in tweede instantie repressief. Daarnaast helpt de dierenpolitie om probleemsituaties op diervriendelijke wijze op te lossen.’