1 op 10 leerlingen verlaat het middelbaar zonder diploma

Dat blijkt uit de meest recente cijfers (schooljaar 2017-2018) van de onderwijsadministratie over ‘vroegtijdige schoolverlaters’. (1) (2)

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove: “Limburg zit aan 11,5 % tegenover 11,9 % voor gans Vlaanderen.
Hiermee staat Limburg op de tweede plaats na Antwerpen (13,5 %). Er is wel een stijging van 8,8 % naar 11,5 % tegenover de vorige telling en ook toen was er al een stijging.
De meeste Limburgse schoolverlaters komen uit het beroepsonderwijs (bijna 34%) of uit het deeltijds beroepsonderwijs (bijna 22 procent).

Het is niet éénduidig weer te geven wat de reden is voor de hoge cijfers in Limburg.
Heeft het te maken met de verbeterde socio-economische toestand in die periode, waardoor jongeren sneller de arbeidsmarkt opzoeken?
Heeft het te maken met taalachterstand?
Heeft het te maken met de thuissituatie?
Heeft het te maken met armoedefactoren? Als enkel het criterium van het al dan niet verkrijgen van een schooltoelage wordt bekeken, blijkt dit niet zo te zijn, maar uiteindelijk is dat maar één van de vele factoren.

Het is belangrijk om deze cijfers samen te bekijken met de globale achterstand qua onderwijs in Limburg.
Is er een verband? Wellicht wel?
Zijn er gelijkaardige redenen?

Ik hamer er opnieuw op dat dit expliciet zou moeten bekeken worden door de Vlaamse regering en onze drie Limburgse excellenties Zuhal Demir, Lydia Peeters en Wouter Beke. En uiteraard ligt hier eveneens een taak binnen SALKturbo.

Uit de eerste reacties blijkt dat een aantal gemeentebesturen hier (opnieuw) meer gaan rond werken.
Ik hoop dat er nog andere volgen. Maar dit is weer maar iets wat die gemeenten erbij doen zonder expliciete financiering.

De huidige Covid-19-situatie dreigt deze cijfers alleen nog maar te verslechteren.