‘Buren van de waterloop’

“Wij hebben deze week 28 000 ‘buren’ van de Limburgse waterlopen van tweede categorie persoonlijk aangeschreven.
Het is de eerste keer dat er in Limburg een informatiecampagne op die schaal rond de waterlopen georganiseerd wordt”, zegt gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove.

De bedoeling is de aangelanden te informeren waar ze terecht kunnen bij eventuele problemen (bijvoorbeeld een ingezakte oever, een verstopte buis, een obstakel in de waterloop) of vragen. Bovendien wordt erin uitgelegd wat kan en mag (en niet mag!) als inwoner langs een waterloop, en dat een waterloop altijd bereikbaar moet zijn.
Zulke sensibilisering is nuttig bij eventueel noodweer, wat gezien de klimaatopwarming steeds vaker voorkomt.

Het gaat om een zeer gerichte campagne met twee flyers.
Enerzijds één over het vorig jaar opgestarte ‘Meldpunt water’, anderzijds één met gegevens over de basisregels die moeten gerespecteerd worden langs waterlopen.

We hebben al heel wat telefoons gehad van ongeruste burgers die denken dat ze iets moeten afbreken of een stuk tuin moeten inleveren, omdat ze te dicht bij een waterloop liggen, of die denken dat ze belastingen moeten betalen.
Dat is helemaal niet het geval.

Voor het verzamelen van de gegevens om de betrokken personen en families aan te schrijven, hebben we moeten een beroep doen op de gegevens van het kadaster (van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën). En daar kunnen soms fouten of onvolkomenheden inzitten (bijvoorbeeld percelen die inmiddels van eigenaar veranderd zijn, personen die niet weten dat ze eigenaar of mede eigenaar zijn van een stukje grond ergens aan de beek).

Deze aanpak bevestigt dat provincies ook perfect dichtbij de burger, in de eerste lijn, kunnen actief zijn.”

Hieronder vindt u de brief en de flyers.

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij het Meldpunt Water via www.limburg.be/waterlopen, telefonisch op 011 23 73 23 of via meldpuntwater@limburg.be.

Zie onder andere 28.000 Limburgers krijgen brief over regels van hun eigendom aan water. www.tvl.be/nieuws, 15-06-2017.

 

Zie ook Meldpunt Water succes van 08-03-2017 op deze website.