april 2021

Bedankt Fred

Kameraad Fred Erdman is overleden

Fred was een goede collega in de partij.

Weinigen weten dat Fred ‘mij gered heeft’ (lees mijn politieke carrière) als advocaat voor het Hof van Beroep in Antwerpen naar aanleiding van één van de uitlopers van het Kempische Steenkolenmijnen (KS)-dossier.

Landbouw en biodiversiteit kunnen samengaan

“Voor mij zijn landbouw en biodiversiteit niet tegengesteld aan mekaar, wel complementair”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Mijn visie is dat er in het kader van de niet-productieve investeringen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) veel meer moet ingezet worden op die relatie tussen landbouw en biodiversiteit. Bovendien moet daar in functie van de Green Deal van de Europese Unie (EU) meer aandacht voor komen binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GBL).

Rioleringsgraad in Vlaamse gemeenten moet naar omhoog

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove als reactie op een reportage in PANO op Eén over de rioleringsgraad in Vlaanderen op woensdag 4 november 2020.

Ludwig Vandenhove vroeg de globale cijfers op voor gans Vlaanderen aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Alle fraude aanpakken!

“Alle vormen van fraude moeten zoveel mogelijk aangepakt worden”, zegt VOORUIT- gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove reageert daarmee op de uitlatingen van schepen Jelle Engelbosch (N-VA) om strengere controles te doen bij de sociale woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden naar het bezit van buitenlandse eigendommen. (1)
Wie een sociale woning huurt, mag niet tegelijk een eigen woning bezitten.

Blijven natrappen...

“De N-VA in Sint-Truiden blijft natrappen naar ‘de Sossen’.  Ook al zijn we nu VOORUIT”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Ietsen

Het alternatief voor de ratrace is niet: niksen. Het alternatief is: zinvolle, plezierige dingen doen. Niet nietsen, maar ietsen.

Nieuwsbrief nr. 80

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Er is nog heel wat werk aan de waterfactuur

“Heel wat Vlamingen vinden dat de aanrekening van de waterfactuur op een andere en meer correcte en sociale manier zou kunnen (moeten) gebeuren” (1), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Strijd tegen synthetische drugs: meer aandacht en middelen nodig

Dat is de titel van een bijdrage van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op www.dewereldmorgen.be.

Hieronder vindt u de integrale tekst. (1)

Openruimtefonds: (enkel) benaming veranderen?

“Dat was de conclusie na een pittig debat in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van dinsdag 30 maart 2021”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Sportmakelaars in Vlaanderen: hoe serieus zijn ze?

“Wie herinnert zich niet de Operatie Schone Handen uit 2018?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het ging om een grootschalig onderzoek door het federaal parket naar aanleiding van omkopingpraktijken, matchfixing en witwaspraktijken in het Belgische voetbal.
Er werden huiszoekingen in het binnen- en buitenland uitgevoerd en actoren uit de voetbalwereld in brede zin - spelers, scheidsrechters, trainers, bestuurders, voetbalmakelaars, journalisten - werden opgepakt.

Ludwig Vandenhove in nieuwsbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw.

Titel van de bijdrage: ‘Stikstof: “Vlaanderen is Nederland niet”’.

Hieronder vindt u het artikel.

 

Tags:

‘Veestapel moet met minstens 30 procent krimpen’

Dat is de titel van een bijdrage in De Standaard over de stikstofproblematiek in Nederland. (1)

Pagina's