januari 2021

Geen uitzendarbeid bij openbare besturen

“Uitzendarbeid hoort voor mij niet thuis bij openbare besturen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Wel duurzame, liefst statutaire tewerkstelling.

Ik stel vast dat de Vlaamse administratie de uitzendarbeid zelfs ‘promoot’ door het ter beschikking stellen van een sjabloon ter ondersteuning van de lokale besturen.
Niet abnormaal natuurlijk met een liberale minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers
.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord van de minister .

Zoutstraat moet altijd terug open

Dat zegt sp.a Sint-Truiden.
De sp.a fractie heeft een agendapunt over het dossier toegevoegd voor de gemeenteraad van maandag 25 januari 2021.

De Zoutstraat afsluiten, is een spook dat om de zoveel jaren opnieuw opduikt”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De gemeenteraad is er in meerderheid tegen, nu en altijd geweest, maar er zijn een aantal diehards in de administratie, die dat absoluut willen.
Ik respecteer hun standpunt, maar uiteindelijk moet de politiek beslissen.

Voor wanneer een concreet, realistisch plan voor de Abdij?

“De Abdij is en blijft het historische hart van Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Ik blijf dan ook pleiten om een concreet, realistisch plan op te maken voor de abdijsite.

‘Jonge politici’

Peter Meukens van Trein Tram Bus (Bond van Trein-, Tram- en Bus gebruikers (BTTB)) spreekt in Het Belang Van Limburg (1) van ‘een aantal jonge politici’, die mee aan de grondslag lagen van de werkgroep Spoorontsluiting Limburg (SOL).

“Eén van die jonge politici waarover Peter spreekt, ben ikzelf.
Het doet altijd plezier dat mensen of organisaties u niet vergeten zijn en dat ze hun geschiedenis nog kennen.
Meestal is het anders”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Sint-Truiden: centrum van Haspengouw?

“Dat zou het moeten zijn.
Het staat in alle publicaties van de stad, het logo en de dure begeleidende campagne zijn er zelfs op gebaseerd”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Maar de praktijk is heel anders.
Het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden, dat zal ondergebracht worden in de Minderbroederkerk, bevestigt dit nog maar eens.

Daklozen

De ondergrond van de grootstad stelt geen enkel wantrouwen meer tegenover mij, ik ben er thuisgekomen. Er is geen dresscode in de ondergangde stinkende daklozen beseffen dat. 

Eindelijk subsidies voor dierenasielen

“De Vlaamse dierenasielen zullen eindelijk een structurele subsidie krijgen.

Ik pleit daar al jaren voor: eerst federaal, nu Vlaams”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik stelde er op woensdag 13 januari 2021 nog eens een vraag over in de Commissie voor Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn.

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en die van de minister. (1)

Nieuwsbrief nr. 68

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Limburg staat weer op tweede rij

“Limburg staat weer op de tweede rij bij het toekennen van de subsidies voor culturele infrastructuur, nu in het kader van het relanceplan voor de cultuursector”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Dat blijkt uit het antwoord van minister-president en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management Jan Jambon op een schriftelijke vraag van mijn sp.a collega Katia Segers.

Meer mogelijkheden voor bestuurlijke handhaving voor gemeentebesturen?

“Ik ben daar voorstander van”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar ik verbind daar wel een aantal voorwaarden aan.”

Dat zei Ludwig Vandenhove op dinsdag 12 januari 2021 in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.
Tijdens deze commissie kondigde minister van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir aan dat ze in het voorjaar-rond Pasen- nog zal komen met een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB)-decreet vergelijkbaar met Nederland.

Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld 2020-2024

Dit Vlaams actieplan werd een eerste maal besproken in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 12 januari 2021.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde er het woord namens de sp.a-fractie.

Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove heeft, samen met een aantal collega’s, heel wat vragen gesteld in verband met de aankondiging van de oprichting van het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving door Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Stop met veemarkten in Vlaanderen

Dat is de oproep van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het gaat nog over één initiatief in Rekkem (Menen).

“Ik ondervroeg er op woensdag 13 januari 2021 Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts over in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn “, zegt Ludwig Vandenhove.

Pagina's