november 2020

Vergeetput

Als de maatschappij en de geneeskunde er eerst alles aan doen om ons langer te laten leven, heeft het geen zin ons op het einde in een vergeetput te dumpen. Leven is meer dan biologisch overleven.

Nieuwsbrief nr. 61

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Graag meer geveltuinen in Sint-Truiden

“Het is positief dat de gemeenteraad unaniem beslist heeft om het administratief en ruimtelijk eenvoudiger te maken voor inwoners om geveltuinen aan te leggen. Maar nu zou het stadsbestuur geïnteresseerde burgers hierbij ook actief moeten ondersteunen en begeleiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Beleidsnota Vlaamse Handhaving en Justitie: ambitieus op papier, maar…

Op woensdag 25 november 2020 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie de bespreking plaats van de begroting en de beleidsnota Handhaving en Justitie.
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed de tussenkomst namens sp.a.

Op papier gaat het om ambitieuze doelstellingen, maar we zullen zien in de praktijk”, zegt Ludwig Vandenhove.

Subsidiefraude bij windmolens aanpakken

Sjoemelsoftware bij windturbines: het bestaat.
De software wordt aangepast door de windmolenbouwers, zodat ze in categorieën terechtkomen, die meer subsidies opleveren.

Elke vorm van fraude moet aangepakt worden, ook deze”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Structurele maatregelen en een doorgedreven controle zijn nodig.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Vlaams dierenwelzijnsbeleid: op de goede weg

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed de tussenkomst namens sp.a rond de begroting en de beleidsnota 2021 Dierenwelzijn in de Commissie Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 25 november 2020.

“Vlaams minister en Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts zet zijn beleid verder en er zitten heel wat goede elementen in”, zegt Ludwig Vandenhove. “Als iets goed is, moet je dat als oppositie eveneens durven zeggen.”

“Landbouw moet kleinschaliger”

Dat is de titel van een lezersbrief van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in Het Belang van Limburg in OPINIE van donderdag 26 november 2020 (pagina 20).

Hieronder vindt u de lezersbrief.

Sp.a gaat niet zomaar akkoord met Mercosur-handelsakkoord

De Europese Unie (EU) is een handelsakkoord overeengekomen met een aantal Zuid-Amerikaanse landen.
Mercosur (Mercado Común del Sur): Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.

“Als sp.a willen wij niet dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams parlement zomaar het licht op groen zetten voor dat handelsakkoord”, zegt Ludwig Vandenhove, medeondertekenaar van een resolutie in het Vlaams parlement met collega’s Annick Lambrecht en Bruno Tobback.

Elke burger één stem!

"Vandaag 25 november 2020 brengt Bart Brinckman in De Standaard een bijdrage over de sp.a resolutie van collega's Vlaamse parlementsleden Conner Rousseau en Hannes Anaf en mijzelf over de oprichting van een Ouderenrechtencommissariaat", zegt Ludwig Vandenhove.

"Het artikel 'Leeftijd voorspelt hoe je stemt, meer dan klasse en religie' (1) focust vooral op het stemrecht en gaat uit van de vraag of jongeren en/of ouderen, al dan niet in verhouding met elkaar, meer of minder dan één stem moeten hebben bij verkiezingen.

Cijfers zijn cijfers

Dat is de reactie van sp.a gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove op het artikel in Het Belang van Limburg over de personeelsaantallen bij de stad Sint-Truiden.

“Ik trek mijn conclusies op basis van de officiële cijfers, die ik heb opgevraagd en gekregen bij de stad Sint-Truiden”, zegt Ludwig Vandenhove.

Als sp.a blijven wij gaan voor een kwaliteitsvol personeelsbeleid, maximaal in eigen beheer en met voldoende sociale inslag.
Het biedt voor ons de beste garantie voor een goede en betaalbare dienstverlening voor de inwoners”.

Tegendraads en ruziezoekers

Doe niet zomaar wat de anderen of de maatschappij van je verwachten, maar durf de juiste keuze te nemen en tegendraads te zijn. Want hoe gezellig de sfeer onder meegaande collega’s ook mag zijn, soms heb je ruziezoekers nodig. Ze kunnen nogal eens klagerig en vermoeiend zijn, maar soms zijn ze van levensbelang.

Fusies gemeenten: inspraak voor de bevolking

“Heel wat politici zijn op ‘fusiejacht’. Maar er wordt zelden of nooit stilgestaan met wat de bevolking daarvan denkt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Een fusie van gemeenten zou nooit mogen verlopen zonder de bevolking te raadplegen. Ik verkondig die boodschap al lang -raadpleeg al mijn teksten op mijn website -, maar nu krijg ik eveneens bijval bij andere politici.

Voor alles en nog wat, wordt de stem van de inwoners voornaam gevonden, maar zoiets belangrijks als een fusie zou ineens achter de rug van de burgers gebeuren.

Personeelsbezetting stad Sint-Truiden: rare evolutie

“Toen wij in 2012 uit de meerderheid ‘gegooid werden’ was er een dubbele kritiek op ons als sp.a: teveel schulden en teveel personeel”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Wat stel ik vandaag vast?
De schulden zijn nog nooit zo hoog geweest als op dit ogenblik, veel hoger dan in de periode met de sp.a in de meerderheid.
De stadskas is gewoon leeg.

Pagina's