december 2017

Open Vld schiet zichzelf in de voet!

"Dit keer letterlijk en figuurlijk", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
"Ik heb het over de voorstellen van Open Vld rond de problematiek van de everzwijnen". (1)

 

Tags:

Een tweede SALK voor Limburg?

Op vrijdag 1 december 2017 ging de zesmaandelijkse vergadering van de Taskforce van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het kwadraat (SALK) door in het Terhills Hotel in Maasmechelen (Zetellaan 68).

Vergroening speelplaatsen

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

 

 

Provincie Limburg wijst klacht gemeentebestuur af

Op donderdag 30 november 2017 heeft de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove beslist om niet in te gaan op de vraag van het Nieuwerkerkens gemeentebestuur om het subsidiebedrag te verhogen voor de aanleg van het nieuwe fietspad in de Kerkstraat.

 

Nieuw bezoekerscentrum in het provinciaal domein Nieuwenhoven

De provincie Limburg plant onder impuls van verantwoordelijk gedeputeerde Ludwig Vandenhove een nieuw bezoekerscentrum in het provinciaal domein Nieuwenhoven.

Eenzaamheid

sp.a-gemeenteraadslid Hilde Cops-Visser heeft tijdens de gemeenteraad in Sint-Truiden op woensdag 29 november 2017 een tussenkomst gehouden om een anti-eenzaamheidsplan op te stellen voor de stad. Eerder heeft de sp.a-fractie dat voorstel ook al gedaan in de Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raad.

 

De wereld op zijn kop!

Een privé-bewakingsfirma gaat kazernes bewaken (1), de militairen ‘bewaken’ de burgers op straat.

 

Mijns inzien horen in een democratie de militairen in de kazernes, die ze zelf bewaken, en hoort de politie op straat, waar ze moet instaan voor de veiligheid van de burgers.
Private firma’s hebben hier geen taak.

 

Pagina's