juni 2017

Nieuwsbrief sp.a Sint-Truiden

sp.a Sint-Truiden bedeelt dezer dagen een nieuwsbrief (editie juni 2017).

 

Misdadig!

Donald Trump heeft op donderdag 1 juni 2017 bekendgemaakt dat de Verenigde Staten (VS) zich terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. (1)

 

Dit is gewoon misdadig!

 

Weer eens gelijk!

Ik krijg weer eens gelijk toen ik vorig jaar stelde dat CD&V-Open Vld-meerderheid Joy Joy niet meer langer op de Grote Markt wou laten doorgaan”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

 

Limburgse deputatie ondersteunt de Limburgse schutterijen

Op woensdag 17 mei 2017 keurde de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove een subsidie goed aan de Schutterij Sint-Martinus Niel-bij-As vzw voor het voor het project ‘Plaatsen van 1 nieuwe kogelvanger voor het bukschieten en de beveiliging van de installatie en schietstand’. Tevens werd milieuvergunning verleend aan de Koninklijke Schutterij Sint-Servatius Raam vzw te Ophoven (Kinrooi) voor het exploiteren van een nieuwe inrichting (schietstand voor vuurwapens - zware buks).

 

Nieuw windturbinepark in Lommel

“Eindelijk nog eens een milieuvergunning voor een aantal windmolens”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.

 

Milieuvergunning voor uitbreiding kippenhouderij in Bocholt geweigerd

Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove weigerde de Limburgse deputatie op donderdag 1 juni 2017 de milieuvergunningsaanvraag van Egro nv in Bocholt voor het vernieuwen, uitbreiden en wijzigen van een kippenhouderij in Bocholt (Galgenbergstraat 25).

 

'Normale verkiezingen' in België in 2019?

Die vraag stelt B Plus-voorzitter Ludwig Vandenhove in het laatste nummer van B-Flash, het trimestrieel informatieblad van B Plus.

 

Limburg boomt

De campagne ‘Limburg boomt’ loopt nog altijd door.

 

Pagina's